Strona główna » Oferta » Edukacja » Konferencje » Archiwum » Wcześniejsze Konferencje

WCZEŚNIEJSZE KONFERENCJE

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ergonomia w cyfrowym świecie.
Gdynia 16 Lipca 2008
Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym

Program konferencji


Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja odbędzie się w Gdyni w ramach „Gdynia Design Days", którego jednym z trzech bloków tematycznych jest Design cyfrowy.

Celem konferencji jest przedstawienie nowych wyzwań, jakie stoją przed ergonomią w związku z szybkim rozwojem elektroniki i coraz większym wpływem nowych technologii na nasze codzienne życie oraz zaprezentowanie nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych w projektowaniu ergonomicznych urządzeń technicznych.

W ramach konferencji, zarówno polscy jak i zagraniczni specjaliści spróbują odpowiedzieć na pytania:

  • jaki wpływ na nasze życie ma wartość ergonomiczna urządzeń elektronicznych, które wspomagają nas i często zastępują w wielu czynnościach dnia codziennego?
  • jaką rolę w przyszłości będą pełniły urządzenia elektroniczne i czy zapewnią człowiekowi odpowiedni komfort pracy i życia?

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Uczestnikom zaprezentowane zostanie ergonomiczne stanowisko komputerowe dostosowane do możliwości psychofizycznych małego użytkownika oraz programy komputerowe stymulujące jego rozwój intelektualny. Ekspert ds. ergonomii będzie udzielał porad, jak zorganizować dziecku domowe stanowisko do pracy z komputerem.

 

Konferencja Projektowanie Uniwersalne "Projektowanie uniwersalne w usługach: turystyka, nowe technologie, zdrowie i uroda."
15 listopada 2007r.

Program konferencji i szczegóły

Materiały konferencyjne

Konferencja jest kontynuacją programu Projektowanie Uniwersalne, które odbywa się w Instytucie od 2006 roku. Hasłem tegorocznej edycji jest „Projektowanie uniwersalne w usługach. Turystyka. Nowe technologie. Zdrowie i uroda.”
Zakres tematyczny:

  • nowe technologie
  • turystyka
  • zdrowie i uroda

Konferencja adresowana jest do mediów, urzędników, przedsiębiorców, projektantów i studentów wydziałów projektowych.
Celem Konferencji jest podkreślenie znaczenia innowacyjnych, uniwersalnych usług dla poprawy jakości życia ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności i integrowania ich z otoczeniem. Konferencja ma za zadanie udowodnić, że kompleksowe podejście do projektowania wiąże się nie tylko z myśleniem o produkcie i jego funkcji, ale również o usłudze.

Współorganizator:
Urząd m.st. Warszawa

 

Międzynarodowa Konferencja Dzień Barwy (Colour Day)
"Kolor jako komunikat"
23 października 2007 r.

Program konferencji i szczegóły

Materiały konferencyjne

Dzień Barwy (Colour Day) - cykl tematycznych imprez organizowanych w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego we współpracy z NCS Colur Centre. Na tegoroczną, V edycję Dnia Barwy składają się: wystawa, konferencja i konkurs studencki poświęcone zagadnieniu barwy w architekturze, wyposażeniu wnętrz i produkcie. Hasłem tegorocznej edycji jest „Kolor jako komunikat”, a jej celem propagowanie świadomego użycia barwy w projektowaniu, podkreślenie jej roli w architekturze i wnętrzach, percepcji barwy i jej wpływu na zachowania konsumpcyjne.

Międzynarodowa Konferencja Dzień Barwy (Colour Day) organizowana we współpracy z NCS Colur Centre odbędzie się 23 października 2007 roku w siedzibie IWP. Konferencja przybliży znaczenie koloru jako środka przekazu, zagadnienie psychologii percepcji, barwy w identyfikacji wizualnej firm i w przestrzeni miejskiej.
Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni polscy i zagraniczni specjaliści z zakresu psychologii, komunikacji wizualnej oraz architekci i dizajnerzy, którzy w swoich pracach podejmują problem koloru i ściśle z nim związanego zagadnienia komunikatu. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Dzień Barwy potwierdzili: prof. Lars Sivik ze Scandinavian Colour Institute AB w Sztokholmie, Verena Schindler z Atelier Cler Etudes Chromatique w Paryżu, dr Agata Kwiatkowska z Wydziału Wzornictwa ASP w Krakowie, dr Radosław Achramowicz z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Partner:
NCS Colour Centre
Miasto Gdynia

 

III Konferencja Naukowa: Projektowanie ergonomiczne dla szkół.
Zintegrowane stanowisko pracy z komputerem
10 października 2007 r.

Program konferencji i szczegóły

Konferencja jest kontynuacją corocznie organizowanych przez IWP spotkań poświęconych tematyce ergonomicznej. W tym roku tematem wiodącym będą meble szkolne.
Celem konferencji jest:

  • wypracowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz kształtowania środowiska szkolnego przyjaznego uczniom, integrujących działania naukowców, przemysłu i decydentów na szczeblu rządowym
  • przedłożenie Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Edukacji Narodowej i Komitetowi Ergonomii PAN założeń do projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie systemowych rozwiązań ergonomicznych i wzorniczych stanowisk pracy ucznia, przystosowanych do nowoczesnych technik informatycznych oraz pracowni komputerowych
  • wdrożenie projektu w formie pilotażu w wybranych szkołach
  • wskazanie decydentom na konieczność prowadzenia interdyscyplinarnych działań zmierzających do stworzenia nowoczesnej szkoły wyposażonej w stanowiska pracy ucznia na miarę XXI wieku i pozyskanie na ten cel funduszy.

Udział w konferencji i dyskusji panelowej potwierdzili polscy i zagraniczni specjaliści z zakresu wiedzy o rozwoju dziecka, dydaktycy, ergonomiści, projektanci, producenci mebli, a także przedstawiciele administracji publicznej.

Patronat Honorowy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Gospodarki
Komitet Ergonomii PAN