PZ CORMAY S.A.

Klient
PZ_Cormay.png
PZ CORMAY S.A.


Tytuł projektu


Projekt obudowy analizatora medycznego typu CORMAY ACCENT 200 i jego podstawy


Cel

Odświeżenie stylistyki urządzenia, które osiągnęło sukces na rynku oraz przygotowanie wykonawczej dokumentacji technicznej

Parametry

Czas trwania projektu: 8 miesięcy (marzec - listopad 2008)

Zakres

  • Wytypowanie projektanta obudowy analizatora medycznego typ CORMAY ACCENT 200 i jego podstawy;
  • Opracowanie dla projektanta materiałów informacyjnych dotyczących wzornictwa analizatorów medycznych;
  • Opracowanie zamówienia projektowego (briefu) z uwzględnieniem oczekiwań PZ Cormay S.A.;
  • Zorganizowanie spotkania informacyjnego z projektantem i PZ CORMAY S.A. w celu omówienia specyfiki projektu;
  • Koordynowanie i nadzorowanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem modelu i dokumentacji.

Korzyści dla klienta
Klient otrzymał doradztwo przy wyborze projektanta form przemysłowych, metodologię gwarantującą wysoką jakość projektu z możliwością jego wdrożenia oraz fachowe doradztwo w procesie rozwoju nowego produktu.
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka