PROFIM

KlientPROFIm.jpg

PROFIm Sp. z o.o.

Tytuł projektu

Opracowanie projektu i wdrożenie na rynek innowacyjnego stanowiska do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej


Cel
Wprowadzenie na rynek nietypowego rozwiązania umożliwiającego pracę z urządzeniem elektronicznym w wygodnej i optymalnej pozycji ciała. Wprowadzenie do oferty Producenta produktu, budującego innowacyjny wizerunek firmy.


Parametry
Czas trwania współpracy PROFIm i IWP wyniósł 4 lata (2007-2010);
W zamkniętym konkursie wzorniczym udział wzięły 3 studia projektowe;
W projekcie uczestniczyły 3 strony: PROFIm – Zamawiający, Studio 1:1 Jarosław Szymański – zwycięzca konkursu zamkniętego, autor projektu, IWP – doradca odpowiedzialny za kontent merytoryczny i koordynację działań wszystkich Stron.


Zakres

Faza I - Opracowanie projektu i wdrożenie do produkcji zintegrowanego stanowiska do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej, w tym:

 • Przeprowadzenie wstępnej fazy badawczej, analizy, wyboru i adaptacji danych ergonomicznych oraz opracowanie raportu;
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętego konkursu wzorniczego na projekt koncepcyjny stanowiska;
 • Przeprowadzenie wstępnej weryfikacji ergonomicznej prototypu stanowiska i sporządzenie raportu.

Faza II - Opracowanie "Koncepcji wprowadzenia na rynek stanowiska do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej", w tym:

 • Opracowanie analizy rynku i dokonanie pozycjonowania stanowiska oraz marki PROFIm, w tym przeprowadzenie analizy konkurencji, dystrybutorów, kanałów sprzedaży i cen;
 • Opracowanie koncepcji marketingowej i promocji stanowiska, w tym:

  -   przeprowadzenie warsztatu strategiczno-kreatywnego z udziałem
      potencjalnych klientów i użytkowników stanowiska,
  -   określenie idei przewodniej marki stanowiska,
  -   określenie tożsamości werbalnej i wizualnej marski stanowiska
  -   opracowanie wytycznych do
      stworzenia nazwy i marki stanowiska,
  -   określenie strategii promocji;
 • Opracowanie koncepcji lifestylowej, zawierającej określenie środowiska dedykowanego stanowisku i wykonanie wizualizacji stanowiska.

Korzyści dla klienta

 • Usystematyzowane i kompleksowe podejście do kwestii przygotowania wejścia produktu na rynek;
 • Wypracowanie metodyki działania w zakresie procesu wprowadzania na rynek kompleksowego produktu innowacyjnego;
 • Wyniki badań ergonomicznych, uporządkowany proces wyboru, obiektywna metodologia gwarantująca pozyskanie wysokiej jakości projektu z możliwością wdrożenia, a także fachowe doradztwo podczas projektowania i wdrażania produktu na rynek.

Referencje >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka