P4 SP. Z O.O. (PLAY)

KlientPlay.png

P4 Sp. z o.o. (Play)Tytuł projektu


Ekspertyza portalu playmobile.pl

Cel
Ocena zgodności portalu z wytycznymi Corporate Identity Play oraz ocena estetyki portalu rozumianej jako komunikacji wizualnej

Parametry
Czas trwania projektu: 1 miesiąc (czerwiec 2011)

Zakres

Ocena zgodności z wytycznymi Corporate Identity (CI) zawierająca:

  • Analizę zgodności grafiki portalu z wytycznymi zawartymi w CI, z odniesieniem do grupy docelowej portalu, grupy docelowej marki, dostępnych informacji o użytkownikach portalu;
  • Określenie potencjału realizacji celu w stosunku do obecnych oraz potencjalnych użytkowników;
  • Rekomendacje rozwiązań w obszarach niespójnych z wytycznymi CI;

Ocena estetyki portalu - istotnego atrybutu e-usługi, zawierająca:

  • Ocenę doboru kroju i wielkości czcionek, kolorów szaty graficznej oraz grafik i zestawienia palety kolorów, w odniesieniu do grupy docelowej i użytkowników portalu;
  • Ocenę zgodności estetyki portalu z ogólnymi trendami wzorniczymi;
  • Rekomendacje ewentualnych zmian wynikających z oceny.

Korzyści dla klienta
Wiedza ekspercka i kompetencje w zakresie:

  • projektowania e-usług,
  • Corporate Design,
  • trendów we wzornictwie.


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka