MINISTERSTWO GOSPODARKI

 

KlientMinisterstwo_Gospodarki.png

Ministerstwo Gospodarki


Tytuł projektu


„Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach” - Raport przygotowany dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki na zlecenie Departamentu Rozwoju Gospodarki

Cel
Opracowanie szczegółowej analizy aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach wywodzących się różnych branż

Parametry
Raport powstał w oparciu o badania ilościowe i jakościowe, przeprowadzone w III kwartale 2007 roku, obejmujące 301 polskich przedsiębiorstw reprezentujących następujące branże: AGD, RTV, komputery, środki transportu, meble, wyposażenie wnętrz, branża oświetleniowa, szkło, ceramika, artykuły sportowe.
500-stronnicowy, 2-języczny raport

Zakres

 • Opracowanie metodologii i zakresu badania;
 • Wyłonienie instytucji badawczej;
 • Analiza i opracowanie danych;
 • Opracowanie raportu zwierającego:

  -  opis stanu aplikacji wzornictwa w Polsce,
  -  ocenę stopy zwrotu z inwestycji we wzornictwo,
  -  ocenę stopnia wykorzystania specjalistycznego kapitału ludzkiego
     (projektanci, studia projektowe),
  -  rekomendacje dla instytucji publicznych (podejmujących działania dla rozwoju innowacyjności gospodarki) oraz organizacji otoczenia biznesu.
 • Skład, redakcja i druk materiału.

Korzyści dla klienta
Raport posłużył do wpisania rozwoju wzornictwa w strategię rozwoju Polski na lata 2007-2013 oraz uruchomienia 3-letniego projektu unijnego poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo o wartości ponad 20 mln zł.
Instytut dostarczył wiedzy na temat wzornictwa przemysłowego oraz kompetencji w zakresie organizowania i przeprowadzania złożonych i szeroko zakrojonych badań rynku.Tytuł projektu

„Wzornictwo szansą rozwoju branży jubilersko-złotniczej i bursztyniarskiej w Polsce”- Ekspertyza opracowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Cel
Analiza stanu i trendów w polskim jubilerstwie i bursztyniarstwie z punktu widzenia roli design.
Wskazanie koncepcji wykorzystania wzornictwa w rozwoju branży jako czynnika kształtującego markę firmy i zwiększającą konkurencyjność na rynku.

Parametry
Ekspertyza opiera się na badaniach przeprowadzonych w 2007 roku, w firmach z branży jubilersko-złotniczej i bursztyniarskiej.

Zakres

 • Analiza stanu i perspektyw polskiego rynku jubilerskiego w kontekście jego historii, aktualnych trendów oraz doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej;
 • Analiza obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa probierczego oraz systemu ochrony własności intelektualnej;
 • Analiza systemu kształcenia specjalistów w badanej dziedzinie z punktu widzenia kształtowania aktywnych uczestników rynku;
 • Wnioski i rekomendacje w trzech głównych obszarach: rozwoju i aplikacji wzornictwa, zmian w kształceniu zawodowym oraz deregulacji prawa probierczego.


Korzyści dla klienta
Profesjonalna analiza rynku jubilerskiego i bursztyniarskiego oraz rekomendacje, które pozwoliły na opracowanie dalszej strategii rozwoju tego sektora.
Instytut dostarczył wiedzy na temat wzornictwa przemysłowego oraz kompetencji w zakresie przeprowadzania szczegółowych analiz rynku.
 


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka