MASTER-SPORT

Klient

master.png

MASTERSPORT Sp. z o.o. 

Tytuł projektu:
Innowacyjny system urządzeń do treningu siły mięśniowej dla kobiet

Konsorcjum w składzie Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. i firma Master-Sport Andrzeja Jęcka realizowało projekt w ramach programu „INNOTECH II” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Innowacyjny system urządzeń do treningu siły mięśniowej dla kobiet”.

Cel

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej linii wzorniczej urządzeń do treningu siły dla kobiet w oparciu o wyniki badań biomechanicznych.

Zakres

Część badawcza projektu obejmowała przeprowadzenie badań biomechanicznych, adaptację danych antropometrycznych do projektowania i opracowanie parametrów funkcjonalnych urządzeń treningowych tak, by były dostosowane do budowy anatomicznej kobiet, umożliwiały efektywny trening i przeciwdziałały urazom narządu ruchu.

Część wzornicza dotyczyła zaprojektowania systemu urządzeń z uwzględnieniem aspektów estetycznych, emocjonalnych i komunikacji wizualnej. Autorem koncepcji wzorniczej systemu jest studio projektowe Circle Kamila Kamińska.

Synergia tych działań w odniesieniu do powstającego wysoce innowacyjnego produktu zwiększy jego potencjał rynkowy i konkurencyjność.

Projekt dofinansowany był ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu wynosiła 2 467 409 zł, kwota dofinansowania wynosiła 1 497 374 zł. Projekt był realizowany w terminie od 1 lutego 2013 r. do 30 października 2015 roku.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka