LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.

KlientLeroy_Merlin.jpg

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.


Tytuł projektu


Dedykowane szkolenie z zakresu wzornictwa dla Centrali Zakupów Leroy Merlin Polska

Cel
Podniesienie kompetencji pracowników Leroy Merlin Polska, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie oferty produktowej dystrybutora

Parametry
Dwa dni szkoleniowe (wrzesień 2009)
23 osoby uczestniczące w szkoleniu (Szefowie Produktu i Dyrektorzy Centrali Zakupów)
Forma wykładowa

Zakres

 • Historia i propedeutyka wzornictwa;
 • Współczesne obszary projektowania;
 • Dekoracje – typy, style, zastosowanie.

Korzyści dla klienta
Praktyczna i ekspercka wiedza przekazana w formie dedykowanego szkolenia, uwzględniającego specyficzne potrzeby klienta.


Tytuł projektu


Segmentacja stylistyczna – opracowanie nowych portretów stylistycznych klientów Leroy Merlin

Cel
Systematyzacja działań pracowników Centrali Zakupów Leroy Merlin Polska przy dobieraniu produktów do oferty sieci.
Stworzenie narzędzia umożliwiającego kształtowanie spójnej oferty sieci Leroy Merlin Polska, uwzględniającej stylistyczne wymagania i oczekiwania klientów.

Parametry
Projekt realizowany 3 miesiące (kwiecień-czerwiec 2010)
Warsztatowy system pracy - 3 spotkania z udziałem Szefów Produktu i Dyrektorów Centrali Zakupów Leros Merlin Polska

Zakres
Opracowanie nowych, uproszczonych portretów stylistycznych bazujących na wzorniczych, estetycznych i funkcjonalnych potrzebach klientów Leroy Merlin Polska. Zakres projektu objął następujące działania:

 • Warsztat z pracownikami Leroy Merlin Polska mający na celu zdefiniowanie najważniejszych potrzeb – badanie ankietowe według metodologii opracowanej przez IWP;
 • Analiza ekspercka dotychczasowych portretów klientów, analiza trendów oraz zjawisk obecnych w mediach i na rynku;
 • Prace eksperckie w celu ustalenia liczby i definicji portretów klientów Leroy Merlin;
 • Warsztat weryfikujący postawioną hipotezę, weryfikacja kierunku prac nad segmentacją;
 • Przygotowanie kart opisu portretów na podstawie zebranego materiału;
 • Warsztat wdrażający nowe narzędzie – prezentacja segmentacji, nauka pracy z narzędziem, praktyczne ćwiczenia w celu lepszego zrozumienia zmian i wsparcia asymilacji nowości.

Korzyści dla klienta
Profesjonalne narzędzie „uszyte na miarę” - opracowane ze zrozumieniem potrzeb dystrybutora i rynku, na którym działa, wyróżniające się następującymi cechami:

 • Obejmujące zakresem wszystkich klientów Leroy Merlin Polska,
 • Przejrzyste i komunikatywne,
 • Łatwe w implementacji,
 • Umożliwiające efektywną pracę z trendami,
 • Ułatwiające pracę nad budowaniem międzydziałowej oferty,
 • Ułatwiające pracę nad budowaniem wspólnej ekspozycji,
 • Eliminujące zagrożenie ujednolicenia oferty.Tytuł projektu


Program Leroy Merlin „Od trendu do dostawy”

Cel
Wprowadzenie do oferty handlowej Leroy Merlin Polska zaprojektowanych
i wyprodukowanych na wyłączność produktów, wyróżniających się jakością i generowanym przychodem.
Wprowadzenie do oferty Leroy Merlin Polska produktów charakteryzujących się dobrym wzornictwem, rozumianym jako wzornictwo funkcjonalne, estetyczne, dostępne szerokiemu odbiorcy oraz uwzględniające potrzeby i oczekiwania klientów sieci.

Parametry
Projekt realizowany ponad rok (czerwiec 2010 - lipiec 2011)
W ramach Programu zostało zaprojektowanych 20 kolekcji różnego typu produktów (ponad 200 referencji produktów);
W procesach rozwoju nowych produktów udział wzięło 16 Producentów, którzy dostarczą zaprojektowane produkty do sieci Leroy Merlin Polska oraz 10 Projektantów bądź Studio Projektowych, odpowiedzialnych za stworzenie nowych koncepcji produktów.
Leroy Merlin Polska jest pomysłodawcą Programu, natomiast IWP strategicznym doradcą oraz współautorem Programu.
Warsztatowa metoda pracy – w ramach programu odbyło się ok. 60 spotkań.

Zakres

 • Opracowanie strategii wykorzystania wzornictwa w ofercie Leroy Merlin Polska (po dokonaniu przeglądu dotychczasowej oferty, a także profili klientów);
 • Opracowanie planu działania dla wdrożenia strategii przy współpracy z Szefami Produktu w Leroy Merlin Polska;
 • Opracowanie pakietu komunikacyjnego dla zaproszonych do Programu Producentów;
 •  Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla Producentów oraz następnie spotkań indywidualnych dotyczących udziału Producentów w Programie;
 • Opracowanie wzorów umów;
 • Pozyskanie do Programu Projektantów i ich rekomendacja Producentom;
 • Opracowanie zamówień projektowych;
 • Organizacja oraz merytoryczne nadzorowanie procesów rozwoju produktów, w tym wzornicza ocena projektów – warsztatowa metoda współpracy;
 • Koordynacja komunikacji pomiędzy Leroy Merlin, Projektantami oraz Producentami.

Korzyści dla klienta

 • Dostarczenie kompetencji w zakresie zarządzania procesem rozwoju nowego produktu;
 • Doradztwo uwzględniające potrzeby wymagającego dystrybutora oraz rozumiejące specyfikę rynku (umiejętność patrzenia przez pryzmat pojedynczego klienta sieci);
 • Organizacja procesu umożliwiająca na jednoczesne przeprowadzenie 20 procesów projektowych;
 • Wiedza ekspercka w zakresie wzornictwa przemysłowego i nadchodzących trendów wzorniczych;
 • Umiejętność łączenia świata biznesu ze światem projektantów - umiejętność ważenia interesów oraz komunikowania stron;
 • Wypracowanie metodyki działania.

Referencje >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka