URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

KlientUKIE.gif

Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejTytuł projektu


Konkurs zamknięty na projekt logo jako elementu wizualizacji strategii komunikacyjnej Prezydencji Polski w UE w 2011 roku

Cel
Wyłonienie projektu logo Prezydencji Polski w UE w 2011 roku

Parametry
Czas trwania projektu: 2009-2010
W projekcie uczestniczyły 3 strony:

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – zamawiający;
 • IWP – organizator konkursu, doradca;
 • Projektanci – 7 studiów projektowych uczestniczących w konkursie zamkniętym.

Zakres

 • Opracowanie regulaminu konkursu oraz metodologii gwarantującej równy dostęp do wiedzy nt. projektu;
 • Analiza dokumentacji, opracowanie briefu projektowego, wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt;
 • Organizacją zamkniętego konkursu projektowego na logo, w tym:
 • Wytypowanie i zaproszenie do konkursu projektantów,
 • Pozyskanie ekspertów do składu jury,
 • Opracowanie kryteriów oceny projektów, punktacji oraz karty oceny projektów,
 • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów przekazujących projektantom wytyczne projektowe,
 • Przeprowadzenie konkursu – wyłonienie zwycięskiego projektu.

Korzyści dla klienta

 • Uporządkowany i transparentny proces wyboru projektu.
 • Obiektywna metodologia gwarantująca wysoką jakość projektu logo.
 • Znajomość środowiska projektantów i ekspertów z dziedziny komunikacji wizualnej.Tytuł projektu

Podręcznik dla administracji i podwykonawców realizujących zlecenia w ramach Prezydencji Polski w UE w 2011 roku

Cel
Opracowanie wytycznych w zakresie komunikacji wizualnej związanych z Prezydencją Polski w UE w 2011

Parametry
Czas trwania projektu 2009-2010
92-stronicowy podręcznik wydany w formie papierowej, zawierający m.in. produkty wytwarzane przez 36 polskich producentów

Zakres
Opracowanie wytycznych w zakresie komunikacji wizualnej obejmujących:

 • wystrój i wyposażenie wnętrz;
 • wydawnictwa,
 • akcesoria konferencyjne, upominki i prezenty,
 • do zamówień i konkursów.

Opracowanie listy produktów wraz z uzasadnieniem – ekspertyzą wzorniczą, danymi na temat producenta, projektanta, z określeniem kategorii cenowej i rekomendacja zastosowania.

Korzyści dla klienta
Ekspercka wiedza na temat dostępnych na rynku dobrze zaprojektowanych produktów;
Profesjonalne wytyczne do składania zamówień i do ewentualnie przeprowadzanych konkursów wraz z kryteriami oceny.
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka