ORWLP W BEDONIU

Klient
Lasy_Panstwowe.jpg
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

Tytuł projektu

Zamknięty konkurs wzorniczy na wyłonienie projektu koncepcyjnego nowego wzorca mundurów dla leśników

Cel
Opracowanie nowego wzoru umundurowania dla leśników, spełniającego specyficzne oczekiwania użytkowników

Parametry
Czas trwania współpracy: 2010
Decyzja o przeprowadzeniu konkursu zapadła po przeprowadzeniu przez Instytut:

 • Badań potrzeb i preferencji potencjalnych użytkowników mundurowej odzieży pracowników Lasów Państwowych (grudzień 2008),
 • Analizy i Raportu z badania potrzeb i preferencji potencjalnych użytkowników mundurowej odzieży pracowników Lasów Państwowych (grudzień 2008),
 • Oceny nowej kolekcji wzorcowej odzieży mundurowej pracowników Lasów Państwowych (listopad 2009).

Zakres

 • Opracowanie regulaminu konkursu i metodologii jego przeprowadzenia gwarantującej równy dostęp do wiedzy nt. projektu;
 • Analiza potrzeb użytkowników oraz analiza dokumentacji;
 • Opracowanie briefu projektowego, w tym celu m.in. wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt, wykorzystanie wiedzy o odzieży outdoorowej i tkaninach specjalistycznych;
 • Wytypowanie i zaproszenie do konkursu projektantów o odpowiednim doświadczeniu
 • i kompetencjach;
 • Wytypowanie i pozyskanie ekspertów do składu jury;
 • Opracowanie kryteriów oceny projektów, punktacji oraz karty oceny projektów;
 • Przeprowadzenie warsztatów informacyjnych w IWP oraz w siedzibie Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie (podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat założeń projektu i regulaminu konkursu, wymagań do projektowania, a także otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące oczekiwań przyszłych użytkowników odzieży);
 • Przeprowadzenie konkursu i przewodzenie w obradach jury – wyłonienie projektu, który najlepiej spełniał kryteria i oczekiwania klienta.

Korzyści dla klienta

 • Dostęp do wykwalifikowanej kadry zarządzającej projektami i procesami oraz ekspertów
 • w zakresie wzornictwa przemysłowego;
 • Zgodne ze sztuką i transparentne przeprowadzenie prac;
 • Profesjonalne opracowanie wymaganych dokumentów;
 •  Znajomość środowiska projektantów, ich specjalizacji i kompetencji, a także oczekiwań;
 • Wysoka jakość projektów dzięki dokonaniu odpowiedniego doboru projektantów - na podstawie założonych kryteriów oraz dzięki przekazaniu im podczas warsztatów szczegółowej wiedzy i wytycznych do projektowania;
 • Minimalizacja ryzyka otrzymania projektu nie spełniającego oczekiwań klienta, dzięki analizie możliwości oraz preferencji klienta.
   

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka