Strona główna » Oferta » Doradztwo » Doradztwo wzornicze (zarządzanie wzornictwem) » Studia przypadków » Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KlientMKIDN.jpg

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tytuł projektu


„Diagnoza stanu wzornictwa” - Raport przygotowany dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel
Analiza stanu i trendów w polskim wzornictwie, traktowanym jako element kultury materialnej

Parametry
Jeden z Raportów o Stanie Kultury (Kongres Kultury Polskiej 2009), podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce od 1989 roku

Zakres

 • Research i analiza danych;
 • Opracowanie raportu zawierającego odniesienia do następujących kwestii:

  -  tradycje polskiego wzornictwa,
  -  upowszechnianie wzornictwa,
  -  środowisko projektantów wzornictwa,
  -  ochrona praw własności intelektualnej,
  -  wsparcie państwa w zakresie rozwoju wzornictwa,
  -  rekomendacje dla dalszego rozwoju wzornictwa.

Korzyści dla klienta
Klient otrzymał kompletny raport, który prezentował kontekst i stan polskiego wzornictwa oraz rekomendacje dla rozwoju tego sektora.
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka