PUBLIKACJE

WZORNICTWO E-USŁUG. ANALIZA STANU WZORNICTWA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU W POLSCE, 2011

Podstawą Raportu była analiza wyników badania rynku e-usług, kompetencji i potrzeb polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowego projektu e-usługi oraz efektywności projektowania usług elektronicznych przeprowadzonego w lipcu 2010 r. na zlecenie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przez Pentor Research International na mierzalnej próbie przedsiębiorstw różnych branż, dla których usługi świadczone drogą elektroniczną stanowią potencjalnie o ich przewadze konkurencyjnej na rynku.

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy i na ile przedsiębiorcy branży usługowej wykorzystują wzornictwo do projektowania e-usług, jakie to przynosi rezultaty oraz jak przebiega proces projektowania nowej e-usługi.

 

DIAGNOZA STANU WZORNICTWA, WRZESIEŃ 2009 >>
Raport został przygotowany dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Kongres Kultury Polskiej (23-25 września 2009 r.) www.kongreskultury.pl. Przedmiotem raportu jest analiza stanu i trendów w polskim wzornictwie traktowanym jako element kultury materialnej.

 

ANALIZA APLIKACJI WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, MAJ 2008 >>
Raport przygotowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, opublikowany w maju 2008 roku. Opracowanie jest wynikiem  niezależnego, systematycznego badania dotyczącego aplikacji wzornictwa dla reprezentacyjnej próby krajowych przedsiębiorstw. Obejmuje badania ilościowe i jakościowe ponad 300 przedsiębiorstw i jest pierwszą na taką skalę analizą stosowania wzornictwa przemysłowego i użytkowego w polskich przedsiębiorstwach działających w gospodarce rynkowej.

 

WZORNICTWO SZANSĄ ROZWOJU BRANŻY JUBILERSKO-ZŁOTNICZEJ I BURSZTYNIARSKIEJ W POLSCE, PAŹDZIERNIK 2007>>
Ekspertyza została opracowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Celem ekspertyzy była analiza stanu i trendów w polskim jubilerstwie i bursztyniarstwie z punktu widzenia roli designu oraz wskazanie koncepcji wykorzystania wzornictwa w rozwoju branży jako czynnika kształtującego markę firmy i zwiększającą konkurencyjność na rynku. Autorzy odnieśli się również do doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej – Włoch i Niemiec.

 

ANALIZA ŚWIADOMOŚCI POTRZEB KONSUMENCKICH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZY OPRACOWYWANIU I WDRAŻANIU NOWEGO PRODUKTU, LISTOPAD 2007>>
Ekspertyza została przygotowana na podstawie wyników badania jakościowego przeprowadzonego na zlecenie Instytutu przez agencję badawczą oraz na podstawie badań i doświadczeń innych krajów w tym obszarze. Raport jest źródłem informacji o tym, skąd przedsiębiorcy czerpią wiedzę na temat oczekiwań konsumenta i w jakim stopniu te potrzeby ostatecznego odbiorcy są uwzględnianie w procesie rozwoju nowego produktu.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka