OPIS OFERTY

wykres2.jpg

 

STRATEGIA WZORNICZA
Nowoczesne wzornictwo oraz szeroko rozumiana innowacyjność produktów są dzisiaj niepodważalnymi fundamentami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie przy opracowaniu strategii rozwoju firmy w oparciu o zastosowanie wzornictwa.

KONCEPCJA WZORNICZA
W oparciu o istniejącą wiedzę, zlecone badania i analizy pomagamy sformułować koncepcję wzorniczą nowego produktu – zgodną ze strategią i celami firmy, uwarunkowaniami rynkowymi oraz najnowszymi trendami we wzornictwie (w tym przełożonymi na lokalny rynek polski).

ANALIZY RYNKU
Szczególnie ważnym etapem w rozwoju nowego produktu jest pozyskanie wiedzy o rynku i konsumencie. Oferujemy realizację badań i raportów rynkowych – w formie ekspertyz i konsultacji dla przedsiębiorstw, projektantów (z przeznaczeniem dla konkretnej firmy) i dla administracji państwowej oraz samorządowej, których celem jest wykorzystanie wiedzy związanej z wzornictwem, jako narzędzia wspierania rozwoju gospodarczego.

ZAMÓWIENIE PROJEKTOWE (BRIEF)
Oferujemy wszechstronne wsparcie przy opracowaniu zamówienia projektowego (briefu). Brief to kluczowy dokument opisujący cele stawiane przed zamawianym projektem oraz istotne okoliczności jego realizacji, takie jak: uwarunkowania rynkowe (potencjalny odbiorca, konkurencja), wyzwania projektowe, kryteria sukcesu, harmonogram realizacji, kosztorys i inne elementy dostosowane do specyfiki projektu i potrzeb zamawiającego.

KONKURS WZORNICZY
Konkurs wzorniczy otwarty lub zamknięty (dla określonego grona uczestników wyłonionych na podstawie opracowanych kryteriów) umożliwia wyłonienie autora najlepszego projektu lub/i realizatora dalszych działań projektowych we współpracy z zamawiającym – podmiotem zamierzającym pozyskać od zewnętrznego projektanta nowy projekt wzorniczy (projekt nowego produktu, usługi, kompleksowych rozwiązań). Podstawowymi walorami konkursów są bezstronność i przejrzystość kryteriów. Nasza oferta obejmuje profesjonalną i kompleksową organizację konkursu, obejmująca m.in. opracowanie briefu, regulaminu, doradztwo w zakresie składu jury (w tym międzynarodowego) oraz kryteria oceny projektów konkursowych. Konkursy organizowane przez IWP spełniają zalecenia ICSID.

AKTUALNE TRENDY WZORNICZE
Oferujemy opracowanie na indywidualne zamówienie, raportów dotyczących spolonizowanych trendów w światowym wzornictwie – w określonym segmencie produkcji, branży, dla określonego przedsiębiorstwa, czy grupy przedsiębiorstw. Opracowania nie koncentrują się wyłącznie na opisaniu stylistyki, ale mają profil ukierunkowany na perspektywy ekonomiczne i rynkowe, uwzględniają specyfikę polskiego rynku i potrzeby polskiego odbiorcy.

PROCES PROJEKTOWY
Rozwój nowego produktu w firmie jest procesem. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W zależności od indywidualnych wymagań partnera, uczestniczymy w pełnym procesie rozwoju nowego produktu lub doradzamy tylko w wybranych jego etapach. Procesy przeprowadzane są zgodnie z opracowaną i sprawdzoną już przez IWP metodologią rozwoju nowego produktu.

PRZEGLĄD PROCESU ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU
Spójność przebiegu procesu rozwoju nowego produktu to kluczowe czynniki sukcesu. Taki proces obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu wytworzenia określonego wyrobu lub dostarczenia określonej usługi - od decyzji o podjęciu działania innowacjnego, przez całość procesu projektowania, aż po analizę wyników sprzedaży i ocen nabywców i użytkowników to kluczowy czynnik sukcesu. Zapewniamy przegląd istniejących lub doradztwo podczas tworzenia procesu w firmie pod kątem efektywności zastosowania wzornictwa.

PRZEGLĄD (AUDYT) WZORNICZY OFERTY
Wzornictwo wyróżnia produkt na rynku, decyduje o jego pozycji, a w konsekwencji o wynikach finansowych firmy. Tak więc jakość wzornicza oferty rynkowej przedsiębiorstw przekłada się na ich sukces rynkowy. W oparciu o metodykę oceny wzorniczej produktów i usług, oferujemy audyt jakości wzorniczej aktualnej oferty produkcyjnej lub usługowej firm.

WPROWADZENIE PRODUKTU NA RYNEK
Oferujemy wsparcie metodyczne nadzoru nad jakością procesu wdrożenia, audyt zgodności z założonymi parametrami wzorniczymi oraz opracowanie koncepcji i wsparcia marketingowego procesu wprowadzania nowego produktu wzorniczego na rynek.


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Elżbieta Rozbicka
Tel. (22) 860 01 80
e-mail: elzbieta_rozbicka