ETAP PROJEKTU

Dane do projektowania
Dostarczanie danych ergonomicznych (antropometrycznych i biomechanicznych) do projektowania w postaci dostępu do bazy danych dla populacji polskiej, w tym osób niepełnosprawnych oraz modeli CAD opracowanych w oparciu o te dane.

Założenia ergonomiczne do projektowania
Oferta obejmuje wybór, analizę i opracowanie wymagań ergonomicznych do projektowania nowego produktu wzorniczego. Forma dokumentu pozwola włączyć raport do briefu dla projektanta oraz wykorzystać jako zbiór kryteriów oceny projektów.

Badania prototypów/modeli funkcjonalnych
W naszym laboratorium prowadzimy badania ergonomiczne modeli funkcjonalnych i prototypów w trakcie procesu projektowania, pozwalające weryfikować osiąganie założonych na etapie idei projektu, parametrów ergonomicznych (przestrzennych i funkcjonalnych).

Studium przypadku: Przykład zastosowania metod biomechanicznych do oceny ergonomii wybranych mechanizmów zamkowych drzwi >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Iwona Palczewska
Tel (22) 860 02 37
e-mail: iwona_palczewska