ETAP IDEI

Koncepcja ergonomiczna nowego produktu
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu wymaga wiedzy, której dostarczyć mogą badania. Instytut oferuje realizację badań rozwojowych w zakresie ergonomii: antropologii i biomechaniki tak, aby nowy produkt wyróżniał się swym designem, a zarazem spełniał wymagania grupy docelowej w zakresie użyteczności oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. IWP realizuje badania we współpracy z polskimi producentami, również na zlecenie administracji publicznej, w ramach projektów badawczych, rozwojowych oraz przyznanych grantów. Specjalizujemy się w ergonomii koncepcyjnej.Jako jednostka badawcza dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą przeznaczoną do:

  • bezprzewodowej analizy ruchu (motion capture);
  • badań elektrofizjologicznych (EMG);
  • analizy sił działających na człowieka w interakcji z przedmiotem i przestrzenią (mapowanie sił nacisku ręki, ciała, MMG);
  • badań stanowisk pracy biurowej (specjalistyczne stanowisko badawcze wyposażone w zestaw tensometrów i w platformę dynamometryczną).

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Iwona Palczewska
Tel (22) 860 02 37
e-mail: iwona_palczewska