Strona główna » Oferta » Doradztwo » Doradztwo ergonomiczne

DORADZTWO ERGONOMICZNE

Człowiek współczesny żyje w świecie kreowanym przez siebie a zadaniem ergonomii jest nadanie jego działalności kierunku, którego efektem będzie nie tylko środowisko materialne nie zagrażające zdrowiu użytkownika, ale wspomagające jego funkcjonowanie, stymulujące rozwój, sprzyjające regeneracji i zachowaniu sił i zdrowia psychofizycznego oraz zapewniające zaspokojenie potrzeb społecznych.
Wyniki badań prowadzonych w IWP pozwalają na dostarczenie danych do projektowania, opracowanie koncepcji produktu, którego wartość dodana opiera się o walory ergonomiczne. Omawiane wyniki pozwalają wykorzystać wiedzę o ergonomii produktu do działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
Trendy rynkowe pokazują, że rośnie znaczenie zastosowania wiedzy ergonomicznej, jako kluczowej dla projektowania funkcjonalnych produktów.

ETAP IDEI

ETAP PROJEKTU

ETAP OPERACYJNY

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat:
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78

iwp@iwp.com.pl