Strona główna » Oferta » Doradztwo » Audyty wzornicze

AUDYTY WZORNICZE

banerek.png

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, jako wykonawca audytów wzorniczych oraz strategii wzorniczych zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski wschodniej, do współpracy w ramach Działania 1.4 "Wzór na konkurencję".

Instytut posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Jesteśmy jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez wzornictwo – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

W ramach Działania 1.4 "Wzór na konkurencję" zrealizowaliśmy dotychczas audyty wzornicze i opracowaliśmy strategie wzornicze dla 7 przedsiębiorstw. Wszystkie opracowania IWP zostały bez uwag przyjęte przez PARP.

Jeden z Klientów Instytutu jak pierwszy w Polsce otrzymał dofinansowanie na realizację drugiego etapu projektu w ramach Polski Wschodniej, opierając wniosek do PARP na rekomendacjach strategicznych wypracowanych przez IWP w wyniku przeprowadzonego audytu wzorniczego.
Obecnie przystępujemy do realizacji kolejnych sześciu audytów wzorniczych.

Audyt

Audyty wzornicze przeprowadzamy według własnej metodyki - opracowanej na podstawie wieloletniego doświadczenia współpracy z przedsiębiorcami. Audyt przeprowadza wyspecjalizowany zespół ekspertów, z których każdy odpowiada za inny obszar analizy w ramach audytu, zgodnie ze swoimi kompetencjami i doświadczeniem zawodowym.

Audyt obejmuje m.in.:

- analizę wzorniczą w zakresie:

  • oferty produktowej
  • modelu biznesowego firmy
  • stosowanych technologii
  • struktury organizacyjnej
  • procesów komunikacji
  • strategii marketingowej
  • analiza otoczenia rynkowego, w tym klientów i konkurencji
  • oraz kluczowych w kontekście działalności przedsiębiorcy trendów branżowych

- analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.O Działaniu 1.4 „Wzór na konkurencję" – Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję" – Program Operacyjny Polska Wschodnia ma na celu kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek i zwiększenie ich konkurencyjności.

Dla kogo: Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski wschodniej (5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie).

Zakres projektu: Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, a następnie wdrożenie strategii.
Konkurs podzielony jest na etapy.

Etap I

Zakres: Przedsiębiorcy w ramach I Etapu konkursu mogą uzyskać wsparcie na usługi związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego - diagnozy firmy, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, na podstawie której zostanie opracowana strategia wzornicza.

Co można sfinansować: usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Przeprowadzenie audytu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie II Etapu konkursu, w ramach którego następuje wdrożenie strategii wzorniczej, którego końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Etap II

Zakres: Realizacja działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej (opracowanej w Etapie I działania).

Co można sfinansować: usługi doradcze (np. usługi projektowe) oraz zakup urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych i prawnych

Maksymalne dofinansowanie: 3 mln zł

 

Nabór wniosków do Działania 1.4 w 2017 roku.

Ogłoszenie konkursu na I Etap przewidziane jest na czerwiec 2017 roku, rozpoczęcie naboru do I Etapu konkursu zaplanowano na wrzesień 2017, a zakończenie na listopad tego roku.

II Etap tegorocznej edycji Wzoru na konkurencję przewiduje dwa nabory: pierwszy rozpoczęty jeszcze w maju zeszłego roku potrwa do 28 kwietnia 2017. Drugi rozpocznie się w czerwcu 2017, a zakończy w maju 2018 roku. Do etapu II mogą przystąpić wyłącznie te firmy, które zakończyły realizację Etapu I.
 

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Lesyng
Dyrektor Działu Projektów Unijnych
Tel.: (22) 860 03 61
e-mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

Agnieszka Żmudzińska
Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych
Tel.: (22) 860 03 60
e-mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl

 

Masz pytanie?

Informacji udzieli Ci:

Karolina Lesyng
Dyrektor Działu Projektów Unijnych
Tel.: (22) 860 03 61
e-mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl