Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Dostępność Plus szansą na dofinansowanie projektów, które poszerzą grupy docelowe produktów firmy

banerek1_05_06_x.jpg

Program Dostępność Plus to możliwość dla przedsiębiorców dofinansowania projektów, które – dzięki uniwersalnemu projektowaniu - będą uwzględniać potrzeby zarówno obecnych odbiorców firmy, jak i osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, w przypadku konkursu Dostępność Plus nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), bez utraty uniwersalności wyrobu i jego atrakcyjności także do dotychczasowych grup odbiorców.

Konkursy, w których zrealizujesz projekt z Dostępności Plus:

„Bony na Innowacje dla MŚP” to ogólnopolski program dofinansowujący wzornictwo, w którym wykonawcami mogą być jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe.

W ramach pierwszego etapu konkursu można uzyskać dofinansowanie na zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

W drugim etapie celem jest sfinansowanie wdrożenia opracowanego wcześniej pomysłu na innowację technologiczną.

Celem obu działań jest zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi fizycznymi, bądź poznawczymi.

Przykładem dobrej praktyki jest zrealizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach konkursu "Bony na innowacje dla MŚP” projekt dla firmy Ivolve Sp. z o.o., która otrzymała dotację na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego - automatycznego dyspensera leków.

„Design dla przedsiębiorców” to możliwość pozyskania środków na opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego oraz możliwość uzyskania dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, który z powodzeniem realizuje jako wykonawca projekty w ramach programów „Bony na innowacje” oraz „Design dla przedsiębiorców” na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż.

Więcej informacji o obu programach na stronie PARP:
www.parp.gov.pl/component/site/site/dostepnosc-plus

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Lesyng
Dyrektor Działu Projektów Unijnych
tel. (22) 860 03 61
e-mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

Agnieszka Żmudzińska
Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych
tel. (22) 860 03 60
e-mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78