Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarł Andrzej Kasten – zasłużony projektant Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

a1.jpg

Andrzej Kasten (1923 – 2020)


Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w dniu 20 lutego 2020 roku, w wieku 96 lat artystę plastyka Andrzeja Kastena – wieloletniego zasłużonego projektanta Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
Urodzony w 1923 roku w Warszawie. Podczas okupacji walczył w AK (ps. „Zulejka”), żołnierz Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt". Artysta-Plastyk. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pod kier. prof. Franciszka Strynkiewicza) (1957).

W 1961 roku rozpoczął pracę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, jako projektant w nowo powołanym Zakładzie Wzornictwa Środków Transportu. Działalność IWP w tamtych latach była nakierowana na współpracę z różnymi gałęziami przemysłu, m in. motoryzacją i kolejnictwem. Do roku 1968 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego prężnie działał Zakład Wzornictwa Środków Transportu (Zakład Maszyn i Urządzeń), kierowany przez doświadczonego w sprawach motoryzacyjnych inżyniera Janusza Pawłowskiego. Powstało wtedy wiele interesujących projektów na zlecenie Przemysłu Motoryzacyjnego i kolejnictwa. Niestety większość z nich nie doczekała się pełnego wdrożenia, pozostając w fazie prototypu ,makiety czy założeń rysunkowych. Możemy tu wymienić nadwozie samochodu ciężarowego "Star 200 IWP/633" (1962-64); motocykl „Junak M14 Iskra” (1962-64) ; bryłę samochodu osobowego Warszawa 210 (1963) ; studium unifikacji samochodów 0,9 i 1,5 tony (1963-65); rodzinę autobusów niskopodłogowych (1964-66); rodzinę zmodularyzowanych samochodów dostawczych (1964-68); wagony dalekobieżne bezprzedziałowe (1965-66); studium możliwości modernizacji wnętrz autobusu turystycznego Jelcz-Lux" (1966-67); wnętrze kabiny maszynisty lokomotywy manewrowej (1967); bryłę lokomotywy manewrowej LS60 i LS150 (1968). Jedynym zrealizowanym seryjnie projektem była podmiejska kolejka dojazdowa WKD (1965-66), która przez dziesięciolecia dowoziła podwarszawskich pasażerów. Andrzej Kasten był współautorem większości z tych nowatorskich projektów.

Po roku 1968 projektant kontynuował pracę w OBR Techniki Medycznej „ORMED”. W swojej bogatej, wielokrotnie nagradzanej twórczości artystycznej skupił się na rzeźbie, medalierstwie i ceramice artystycznej. Spod jego dłuta wyszły m.in. pomniki i popiersia: Kościuszkowców w Warszawie, Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, gen. Władysława Andersa w Krośniewicach, Żołnierzy Armii Krajowej w Olesznie, mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Wąchocku, Podziemnego Państwa Polskiego – Panteonu Pamięci Narodowej w Wąchocku. Wykonał również popiersie założycielki IWP – prof. Wandy Telakowskiej. Prace Artysty były pokazywane na licznych wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych. Był aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1958) i zaangażowanym działaczem środowisk kombatanckich.

Andrzej Kasten pozostanie w naszej Pamięci jako osoba serdeczna, zawsze życzliwa dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Od wielu lat, będąc już na emeryturze wielokrotnie gościł w IWP na organizowanych wystawach i imprezach, bardzo chętnie dzieląc się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz służąc nam swoją cenną radą i pomocą.


Zobacz także:

Andrzej Kasten [w:]
biblioteka.zsz.com.pl/
slownikprojektantow.pl/projektant/54

 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY (chronologicznie)

 a2.jpg

Maszyna do liczenia – arytmometr - 1962 (wraz z Józefem Kandeferem i Andrzejem Szczepańskim)a3.jpg

Nadwozie samochodu „Star 200 IWP/633” – 1962-64  (wraz z Januszem Pawłowskim, Mieczysławem Naruszewiczem, Stanisławem Soszyńskim)a4.png

a5.png
Rodzina autobusów niskopodłogowych - 1964-66 (w zespole proj. z Zdzisławem Lewalskim, Ryszardem Dworakiem)

 

a6.png a7.png

Rodzina zmodularyzowanych samochodów dostawczych małej ładowności - 1964-68 (w zespole proj. z Tadeuszem Pszenickim, Zdzisławem Lewalskim, Ryszardem Sobczakiem, Ryszardem Dworakiem, Karolem Turskim, Mieczysławem Naruszewiczem, Józefem Kandeferem, Stanisławem Soszyńskim, Stanisławem Peliwo)


 

a7.jpg

Podmiejska kolejka dojazdowa WKD (makieta ) - 1965-66 (w zespole proj. z Mieczysławem Naruszewiczem; Ryszardem Dworakiem, Józefem Kandeferem, Karolem Turskim, Stanisławem Peliwo)

 

a8.jpg

Studium stanowiska maszynisty dla lokomotywy spalinowej i elektrycznej – 1966 (wraz z Józefem Kandeferem)

 

a9.jpg

Fotel dla maszynisty – 1968

 

a10.jpg


Urządzenie do sprawdzania amortyzatorów – 1968 (wraz z Józefem Kandeferem, Ryszardem Dworakiem, Janem Luboradzkim)

Wszystkie zdjęcia: Archiwum IWP
 

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78