Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarła dr Daniela Sęk - zasłużony pracownik naukowo-badawczy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

 ds.jpg

Daniela Sęk (1929 – 2019)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 5 lipca 2019 roku w wieku 90 lat
dr Danielę Sęk - znakomitego lekarza i fizjologa z dziedziny ergonomii.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (1962); doktor nauk medycznych w zakresie medycyny pracy (1977); długoletni (1964-1987), zasłużony pracownik naukowo-badawczy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego; od 1970 roku – adiunkt i kierownik Pracowni Fizjologii Pracy.

Rozpoczynając w 1964 roku pracę w IWP, dołączyła do nowopowstałego Zakładu Ergonomii, stając się jednym z pionierów tej dziedziny w Polsce, prekursorem badań wykorzystania fizjologii ergonomicznej w przemyśle. Pierwsze opracowywane w Zakładzie Ergonomii zagadnienia były niejako powiązane z prowadzonymi w IWP pracami w różnych dziedzinach projektowania i wynikały z zainteresowania przemysłu. Projekty te wymagały nie tylko dobrej estetyki ale też zapewnienia funkcjonalności. W IWP działał m.in. Zakład Wzornictwa Środków Transportu, gdzie we współpracy z wiodącymi ośrodkami motoryzacyjnymi powstało kilkanaście projektów jak samochód ciężarowy „Star”, samochód osobowy „Warszawa”, motocykl „Junak”, czy projekty z dziedziny kolejnictwa (kolejka WKD, wagony kolejowe). Również na zlecenie poszczególnych zakładów pracy były wykonywane badania pod kątem ergonomii maszyn i urządzeń przemysłowych, np. koparek, obrabiarek a także aparatury elektronicznej i pomiarowej. Niezwykle istotnym było włączenie ergonomistów do pracy w zagadnienia projektowania wnętrz mieszkalnych oraz odzieży do pracy. Koniec lat 60-tych i początek 70-tych to nowatorskie badania uwieńczone opracowaniem pierwszego w Polsce „Atlasu antropometrycznego na potrzeby projektowania”. Tematy te były rozwijane w IWP aż do lat 2000-ych. Zakład Ergonomii był pod względem zatrudnienia interdyscyplinarny. Pracowali tu zarówno absolwenci Politechnik (różne kierunki inżynierskie) jak i Uniwersytetów (biologia, psychologia, socjologia oraz medycyna).

Doktor Daniela Sęk zapisała się w historii Zakładu jako autor i współautor szeregu nowatorskich prac w zakresie metodologii fizjologicznych i anatomicznych potrzeb i możliwości człowieka. Są to do dziś aktualne opracowania poświęcone relacjom człowieka w procesie pracy; monotonii i obciążenia pracą; badaniu ergonomicznych stanowisk pracy (m. in. sylwetki i aktywności ruchowej pracowników oraz uczniów), które bezpośrednio wpływają na podniesienie komfortu i optymalizację warunków pracy, wyznaczając obowiązujące normy i zalecenia dla konstruktorów wyrobów przemysłowych.

Po zakończeniu pracy w IWP w 1987 roku Pani Doktor skupiła się głównie na działalności lekarskiej, przez następne dziesięciolecia ofiarnie służąc jako lekarz internista. Cechowała Ją wyjątkowa empatia do ludzi - obdarzała ich wsparciem, wiedzą i nieograniczoną pomocą. Nie przerwała przy tym kontaktów z naszym Instytutem. Doradzała w sprawach medycznych, wielokrotnie bywała też na organizowanych wystawach i imprezach. Przy okazji jubileuszu 60-cio lecia IWP nagrała krótkie wspomnienia o swojej pracy w Zakładzie Ergonomii [ dostępne:] https://www.youtube.com/watch?v=SKDlXS9XuaU

Doktor Daniela Sęk - znakomity lekarz; wspaniały, życzliwy Człowiek pozostanie w naszej serdecznej pamięci na zawsze.

Wybrane prace i publikacje (chronologicznie):

1. „Zależność zmęczenia spowodowanego statycznym napięciem mięśni grzbietu od kąta pochylenia tułowia w pozycji stojącej. Etap 1” (1968) – maszynopis niepubl.

2. „Zależność zmęczenia spowodowanego statyczną pracą mięśni od kąta pochylenia tułowia w pozycji stojącej określona metodą pomiaru wydatku energetycznego i parametrami krążeniowymi” (1971) – maszynopis niepubl. [wraz ze Stanisławem Bendarzewskim]

3. „Niektóre problemy ergonomii produktu” (1973)

4. „Określenie stopnia niezbędnej aktywności ruchowej człowieka przy pracy w pozycji siedzącej” (1976) [wraz z Krystyną Łapaczewską]

5. „Badania porównawcze pozycji stojącej pochylonej przy użyciu przystawki EMG do oscylografu” (1978) – maszynopis niepubl.

6. „Kwantyfikacja miary stopnia aktywności ruchowej operatora siedzącego przy użyciu metody EMG” (1978) – maszynopis niepubl.

7. „Wpływ długotrwałej pracy w warunkach hipokinezji na wydolność psychofizyczną człowieka-operatora. Rozeznanie wstępne” (1980) – maszynopis niepubl.

8. „Kryteria i metody oceny hipokinezji w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych” (1981)

9. „Badanie wpływu aktywności ruchowej przy pracy na liczbę błędów za pomocą testu psychoruchowego” (1982) – maszynopis niepubl.

10. „Weryfikacja metod oceny złożoności pracy oraz wyróżniania błędów subiektywnych i obiektywnych w warunkach przemysłowych” (1984) – maszynopis niepubl. [wraz z Krystyną Łapaczewską]

11. „Monograficzne opracowanie wyników badań hipokinezji” (1985) – maszynopis niepubl. [wraz z Krystyną Łapaczewską i Jerzym Słowikowskim]

12. „Badania zależności struktury pola widzenia od barwy sygnału (zielona, żółta)” (1985) – maszynopis niepubl. [wraz z Krystyną Łapaczewską]

13. „Ocena postawy ciała u dzieci i młodzieży ze zwróceniem uwagi na skrzywienia kręgosłupa” (1986) – maszynopis niepubl.

14. „Aktywność ruchowa przy pracy” (1986) [wraz z Krystyną Łapaczewską]

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78