Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Prezes IWP Bożena Gargas Przewodniczącą rady Uczelni ASP w Warszawie

25 kwietnia br. Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wybrał Bożenę Gargas, prezes IWP na Przewodniczącą Rady Uczelni ASP. Rada jest trzecim (obok Senatu i Rektora) organem Uczelni. Do jej zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy m.in.: monitorowanie procesu zarządzania Uczelnią, monitorowanie prowadzonej w Uczelni gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie projektów statutu i strategii Uczelni.
Kadencja pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie trwa do 31 grudnia 2020 r.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78