Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarł Profesor Jerzy Ginalski

Zmarł
Profesor Jerzy Ginalski
Wspaniały Człowiek,
wyjątkowa postać polskiej nauki,
wybitny, wieloletni pracownik Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Żegnamy Cię Drogi Profesorze
pozostaniesz wśród nas we wdzięcznej pamięci na zawsze

                      ginalski.jpg

Jerzy Ginalski (1932 – 2019)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w dniu 8 lutego 2019 roku profesora dr hab. Jerzego Ginalskiego, wieloletniego (2006-2019), wybitnego pracownika Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie teorii i metodologii projektowania, projektanta wzornictwa przemysłowego, współtwórcę prowadzonych od 10 lat w IWP Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania wzornictwem, jurora w dorocznych konkursach „Dobry Wzór”, autora i współautora wielu publikacji i raportów z dziedziny wzornictwa przemysłowego.

Urodził się w 1932 roku w Warszawie. Studiował w Krakowie na wydziale metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów pracował jako konstruktor w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, w Instytucie Zootechniki, w AGH w Krakowie oraz jako organizator i kierownik Zakładu Badawczo Konstrukcyjno-Technologicznego Aparatury Medycznej i Laboratoryjnej. To tam nastąpiło Jego pierwsze spotkanie ze wzornictwem - zajął się projektowaniem aparatów i urządzeń meteorologicznych, weterynaryjnych i medycznych. Nawiązał wtedy współpracę z grupą projektantów, absolwentów Wydziału Projektowania Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem do produkcji kilku modeli urządzeń pomiarowych, które zyskały uznanie specjalistów i były dostępne na rynku przez całe dziesięciolecia. W 1968 roku zapisał się do nowo organizowanego Studium Podyplomowego Projektowania Form Przemysłowych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, po ukończeniu którego (1970) pozostał na uczelni w charakterze pracownika dydaktycznego. Jednocześnie dołączył do zespołu opracowującego na zlecenie Sanockiej Fabryki Autobusów nowy model autobusu „Autosan H-9”. W 1974 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Bohdana Lisowskiego, której tematem była właśnie architektura autobusów miejskich. Od tego momentu jego kariera zawodowa była związana z krakowskimi uczelniami: Politechniką Krakowską, Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi – gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziałach Projektowania – kolejno jako adiunkt (1972), profesor nadzwyczajny (1984), profesor zwyczajny (1992). Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, stworzył również program i został kierownikiem studiów niestacjonarnych na tamtejszej uczelni.
Oprócz działalności dydaktycznej Jerzy Ginalski nie porzucił również prac bezpośrednio związanych z projektowaniem. Został kierownikiem zespołu ASP, który zajął się opracowaniem wzorniczym na zamówienie przemysłu motoryzacyjnego. Powstały wtedy m.in. projekty kabiny samochodu Fiat 126p NP (z przednim napędem) (1978-81), projekt formy samochodu osobowego klasy „1000” (1980-81), wnętrze samochodu „Beskid”(1983-87), kontynuacja prac nad nową wersją autobusu „Autosan H-10” (1983-88) czy projekt kabiny ciężarówki „Star” (1989). W Jego dorobku artystycznym znalazły się również liczne projekty z obszaru maszyn i urządzeń, architektury wnętrz czy grafiki użytkowej.
Profesor Jerzy Ginalski przyczynił się do opracowania statusu i popularyzacji zawodu projektanta w Polsce. Był członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, w trudnym okresie lat 70. i 80. aktywnie działał na rzecz poprawy sytuacji materialnej i wypracowania godnej pozycji projektanta w przemyśle. Uznanie środowiska zawodowego przełożyło się na powierzenie mu kierowniczych funkcji w zarządzie SPFP  (do roku 1994) a także przyznanie tytułu członka honorowego SPFP (2005).

Był autorem i współautorem wielu publikacji i raportów poświęconych teorii i metodologii wzornictwa przemysłowego, w tym nowatorskich w Polsce opracowań poświęconych procesowi powstawania nowego produktu, („Rozwój nowego produktu”, Kraków, ASP 1994) oraz zarządzaniu wzornictwem („Design management: zarządzanie wzornictwem”, Warszawa, IWP 2010). Publikacje te stały się obecnie podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów projektowania w Polsce.

Za działalność dydaktyczną i projektową był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2010), a także wyróżniany nagrodami resortowymi (m.in. Ministra Kultury i Sztuki (1988) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011). W 2016 roku otrzymał również nagrodę specjalną za wybitne zasługi dla polskiego wzornictwa, przyznaną przez Prezesa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Współpraca Profesora z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego rozpoczęła się już  w 1973 roku, w którym zaprezentował w naszym, czasopiśmie "Wiadomości IWP" swój projekt wzorniczy - zestaw stereofoniczny domowego użytku. Od tego czasu więź ta trwała nieprzerwanie przez kolejne dziesięciolecia. Lata 80. i 90. to dalszy udział w życiu IWP: kolejne artykuły w naszym czasopiśmie, dotyczące procesu projektowania, uczestnictwo w wielu seminariach i wystawach organizowanych przez IWP, opiniowanie (jako członek Komisji Ergonomicznej PAN) prac badawczych IWP z tej dyscypliny. W ramach prowadzonego przez IWP szerokiego projektu rządowego „Wzornictwo i ergonomia w procesie kształtowania nowoczesnych wyrobów przemysłowych” przygotował (wspólnie z zespołem ASP w Krakowie) obszerne opracowanie pt. „Kryteria wzornictwa przemysłowego w metodyce oceny jakości wyrobu” (1987-90). Szczególnym etapem było także powołanie Profesora na członka Rady Naukowej IWP (kadencja 1986-91 oraz 1999-2004).
Kolejne pogłębienie współpracy nastąpiło w latach 2000. Od roku 2006 Profesor Jerzy Ginalski został etatowym pracownikiem naszego Instytutu. Kierował Pracownią Rozwoju Nowego Produktu oraz Działem Doradczym; stworzył założenia programowe Studiów Podyplomowych „Design Management”, których IWP jest organizatorem wraz ze Szkołą Główną Handlową (2008-2017) oraz Politechniką Warszawską (od 2017). Uczestniczył czynnie w wielu seminariach i szkoleniach przygotowanych przez IWP w ramach prowadzonych programów „Zaprojektuj Swój Zysk” i „Wzornictwo-Biznes-Zysk”. Został również konsultantem merytorycznym „Słownika Projektantów Polskich”. Niezwykle cenny był także jego długoletni udział jako jurora konkursu „Dobry Wzór”. Był współautorem przygotowanych w 2017 roku przez IWP raportów: „Sukces w zawodzie projektanta wzornictwa przemysłowego” oraz „Ocena użyteczności programu Dobry Wzór w promowaniu przez przedsiębiorców swoich projektów, produktów i firm”.
Pomimo coraz słabszego zdrowia, cały czas czynnie uczestniczył w pracach IWP, zawsze z pełnym zaangażowaniem i troską o rozwój wzornictwa przemysłowego.

ginalski_2.jpg

wręczenie prof. Jerzemu Ginalskiemu nagrody specjalnej Prezesa IWP za wybitne zasługi dla polskiego wzornictwa (2016) [od lewej: Bożena Gargas – prezes IWP ; prof. Bogumiła Jung – prezes SPFP]

 

Zobacz także:
Jerzy Ginalski [w:]

http://biblioteka.zsz.com.pl/
http://slownikprojektantow.pl/projektant/309
„Wydział Form Przemysłowych – atlas postaci" http://klag.eu/atlas/ginalski.php
„Automobilista” 2016 nr 7 (195) http://automobilista.com.pl/2016/10/07/wywiad-126np/
„Automobilista” 2017 nr 7 (207) http://automobilista.com.pl/2017/02/13/2161/
„Automobilista” 2014 nr 4 (168)
 

 

Wybrane projekty:

1_2.jpg

2_1.jpg

Anemometr całkujący (przyrząd do pomiaru średniej prędkości wiatru) (1962)

 

3_1.jpg

Higrometr włosowy (prototyp) (1968)

 

4_1.jpg

Anemometr indukcyjny (prototyp) (1969)

 

5_1.jpg

Meteometr do użytku domowego (przyrząd do pomiaru cisnienia, temperatury, wilgotności) (1969)

 

6.jpg

Meteometr UTZ2 (1969)

 

7.jpg

Suszarka próżniowa (aparat laboratoryjny ; zlec. Wojkowa Akademia Techniczna) (1971) [wraz z Bohdanem Lisowskim i Jerzym Dutkiewiczem]

 

8.jpg

Kabina samochodu Fiat 126 p NP (z przednim napędem ; zlec. OBR FSM, Bielsko-Biała) (1978-81) [wraz z Krystyną Starzyńską i Markiem Liskiewiczem]

 

9.jpg

Forma samochodu osobowego klasy „1000” (nadwozie i wnętrze ; zlec. OBR FSM, Bielsko-Biała) (1980-81) [wraz z Krystyną Starzyńską, Markiem Liskiewiczem, Krzysztofem Meisnerem, Januszem Sewerynem, Januszem Jakubowiczem ]

213.jpg

Wnętrze samochodu „Beskid” (zlec. OBR FSM, Bielsko-Biała) (1983-87) [wraz z Krystyną Starzyńską, Markiem Liskiewiczem, Krzysztofem Meisnerem, Tadeuszem Nowakiem ]

 

11.jpg

Forma autobusu „Autosan H-10” (nadwozie i wnętrze ; zlec. SFA, Sanok) (1983-88) [wraz z Krystyną Starzyńską, Markiem Liskiewiczem, Tadeuszem Nowakiem, Januszem Sewerynem, Januszem Jakubowiczem, Sylwestrem Michalczewskim ]
 


12.jpg

Kabina samochodów ciężarowych „Star” (kilka wersji ; zlec. FSC, Starachowice) (1989) [wraz z Krystyną Starzyńską, Markiem Liskiewiczem, Tadeuszem Nowakiem, Januszem Sewerynem, Januszem Jakubowiczem]

 

Wszystkie zdjęcia archiwum IWP.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78