Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarła Danuta Hanna Swirida - zasłużony pracownik Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

 d_h_swirida_1.jpg
Danuta Hanna Swirida (1932–2017)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 14 grudnia 2017 r. w wieku 85 lat Danutę Hannę Swiridę – absolwentkę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1955) ; długoletniego, zasłużonego pracownika Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Redaktora ; kierownika Zakładu Wydawnictw ; sekretarza Komitetu Redakcyjnego w latach 1958-1977 oraz 1991-1996.
Rozpoczynając w 1958 roku pracę w IWP, dołączyła do zespołu redakcyjnego Wydawnictw IWP. Założycielka IWP – prof. Wanda Telakowska przykładała wielką rolę do spraw upowszechniania dorobku badawczo-projektowego IWP na tle światowego wzornictwa. Jedną z form przekazu wiedzy z tego obszaru były publikacje. Warto wspomnieć , że w latach 50-90. tych – powstało ok. 400 publikacji, w tym zawierające wyniki badań naukowych w serii „Prace i Materiały” oraz „Biblioteka Wzornictwa” ; profesjonalne czasopismo (miesięcznik) „Wiadomości IWP” oraz „Przegląd Dokumentacyjny IWP, zawierający abstrakty z dostępnych światowych czasopism (przygotowane przez Ośrodek Informacji Naukowej), a także liczne katalogi organizowanych przez Instytut wystaw. 

Danuta Hanna Swirida jako redaktor merytoryczny, a od 1964 roku kierownik Zakładu Wydawnictw miała wiodący wpływ na profesjonalne ich przygotowanie. Dbała o staranny dobór autorów tekstów jak i o szatę graficzną wydawanych (udało się jej m.in. pozyskać do tego znanych grafików: profesorów Witolda Janowskiego oraz Mariana Nowińskiego).

W roku 1977 przeszła za porozumieniem zakładów do wyodrębnionego w 1960 r. ze struktury IWP Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego, gdzie objęła funkcję kierownika Ośrodka Informacji. W 1991 roku, po likwidacji CBW, ponownie wróciła do IWP na dawne stanowisko w Zakładzie Wydawnictw.

Po przejściu na emeryturę (1996) nie przerwała kontaktów z IWP. Wielokrotnie bywała na organizowanych wystawach i imprezach. Zajęła się także działalnością popularyzatorską dotyczącą IWP i jego założycielki – prof. Wandy Telakowskiej. M. in. opracowała jej biogram do Słownika BiograficznegoTechników Polskich (2002) oraz artykuły wspomnieniowe do „Gazety Wyborczej” (2000; 2010). Ze swojej inicjatywy pozyskała od byłych pracowników IWP osobiste wspomnienia dotyczące pracy IWP. Opracowała je merytorycznie i wydała własnym sumptem w publikacji pt. "Dawnych wspomnień czar… Pierwsze 50 lat Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oczami jego pracowników.(II wyd. 2005; 2011)

Ostatnio do zbiorów Biblioteki przekazała niezwykle cenne, unikalne materiały źródłowe (maszynopisy, zdjęcia, nagrania audio) związane z IWP; CBWPL i bezpośrednio z prof. Wandą Telakowską i jej najbliższym współpracownikiem dyr. Tadeuszem Reindlem.

Pozostanie w naszej Pamięci jako osoba serdeczna, zawsze życzliwa dla naszego Instytutu, służąca nam swoją radą i doświadczeniem.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78