Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarła dr Kamelia Minczewa-Gospodarek - zasłużony pracownik badawczy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Autorka licznych publikacji poświęconych estetyce oraz historii wzornictwa przemysłowego. Wieloletni Dyrektor IWP ds. Promocji i Popularyzacji Wzornictwa

k_minczewa_gospodarek.jpg
Kamelia Minczewa-Gospodarek (1939–2017)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 24 października 2017 r. w wieku 78 lat Kamelię Minczewą-Gospodarek - doktor nauk technicznych, historyka sztuki (absolwentkę Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1965) ; długoletniego, zasłużonego pracownika badawczego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Dyrektora ds. Promocji i Popularyzacji Wzornictwa w latach 1992-2004.

Rozpoczynając w 1973 roku pracę w IWP, dołączyła do zespołu Pracowni Teorii Wartości i Upodobań Estetycznych, powołanej w ramach Zakładu Szkolenia - zajęła się wtedy się opracowywaniem i popularyzowaniem zagadnień z teorii i historii wzornictwa przemysłowego. Powstała, m.in. jej praca „Wartość estetyczna przedmiotu użytkowego. Rozważania nad rozwojem koncepcji wzornictwa przemysłowego” (1978) a w 1979 roku była pomysłodawcą i komisarzem głośnej wystawy „Wzornictwo dzieciom” – zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka.

Zaowocowało to również studiami doktoranckimi na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uwieńczone tytułem doktora nauk technicznych (1980).

Osobnym, jakże wartościowym, etapem jej działalności była praca dydaktyczna wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (ASP) w Łodzi – okres 1980-2001. Opublikowała wtedy, nowatorskie w Polsce prace dotyczące różnych aspektów genezy wzornictwa oraz estetyki przedmiotu użytkowego. Niektóre z nich, jak: „Sztuka a produkcja przemysłowa. Rozważania nad genezą wzornictwa przemysłowego (1987) czy cykl publikacji „Z teorii przedmiotu użytkowego…” (1987-1997) stały się aktualnymi do dziś lekturami akademickimi, zalecanymi na polskich uczelniach artystycznych.

Warto wspomnieć, że była także uznaną tłumaczką literatury bułgarskiej – zarówno z obszaru sztuki jak i literatury pięknej.

W roku 1992 została ponownie zatrudniona w IWP – tym razem na stanowisku Dyrektora ds. Promocji i Popularyzacji Wzornictwa, które to z zaangażowaniem sprawowała aż do odejścia na emeryturę w roku 2004.

Lata 90-te i początek lat 2000-ych to bardzo owocny dla IWP okres na polu upowszechniania wzornictwa. Zorganizowano wtedy kilkadziesiąt wystaw tematycznych poświęconych szeroko pojętym aspektom projektowania w Polsce i zagranicą.

Wielki wpływ na ich sukces miała również Kamelia Minczewa-Gospodarek. To pod jej bezpośrednim kierunkiem powstawały w IWP wystawy takie jak: „Idea Thoneta” (1991); „Dyplom 1992-93” (1994); „Krzesła’94 (1995); „Design Młodych” (cykl 1996-2005) ; „Godło i Barwa Polski Samorządowej” (1998); „Duński Design” (2000); „100 Przedmiotów Wzornictwa Włoskiego” (2000); „Young Packaging (cykl 2000-2003); „Projekt Łazienki. Sanitec Koło” (cykl 2000-2003); „Między Tradycją a Nowoczesnością. 50 lat IWP” (2001) ; „Sztuka Projektowania” (2001).

Za zasługi w działalności dydaktycznej i popularyzacyjnej na rzecz wzornictwa została uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz wieloma nagrodami resortowymi.
Będąc na emeryturze dr Kamelia Minczewa-Gospodarek nie przerwała kontaktów z IWP. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba serdeczna, zawsze służąca nam swoją życzliwością i cenną radą.

Ważniejsze prace i publikacje (chronologicznie):
1. „Przedmiot użytkowy a wartość estetyczna na tle narodzin i rozwoju nowoczesnej estetyki przemysłowej (1974) – maszynopis niepubl.

2. „Wartość estetyczna przedmiotu użytkowego. Rozważania nad rozwojem koncepcji wzornictwa przemysłowego” (1978)

3. „Sztuka a produkcja przemysłowa. Rozważania nad genezą wzornictwa przemysłowego” (1987)

4. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Od przestrzeni do przedmiotu” (1987)

5. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Problemy całościowego ujmowania przedmiotów” (1987)

6. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Powierzchnie i kształty jako cechy przedmiotów” (1988)

7. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Barwa jako cecha przedmiotów” (1988)

8. „Thonet w Polsce” (1991)

9. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Linia i punkt. Sposoby egzystencji - metamorfozy-transpozycje” (1996)

10. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Wartości użytkowe – wartości estetyczne: próba ujęcia empirycznego” (1996)

11. „Z teorii przedmiotu użytkowego. Wzornictwo przemysłowe a moralne zużycie przedmiotu użytkowego” (1997)

12. „Ekologiczne aspekty wzornictwa przemysłowego” (1997) – maszynopis niepubl.

13. Wzornictwo przemysłowe wobec wymogów ekologicznych (możliwości i ograniczenia) (2001) – maszynopis niepubl.

Zobacz także:
Kamelia Minczewa-Gospodarek [ w:]
http://biblioteka.zsz.com.pl/dlibra

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78