Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Audyty wzornicze w ramach Działania 1.4 "Wzór na konkurencję" w 2017 roku

banerek.png 

Znamy już tegoroczny harmonogram naboru wniosków do Działania 1.4 "Wzór na konkurencję". To szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, które chcą zwiększyć swój rynkowy potencjał i przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa.

Wsparcie w ramach Działania 1.4 obejmuje dwa etapy - w pierwszym przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, w drugim etapie firmy mogą aplikować o dotację na wdrożenie innowacji.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, jako wykonawca audytów wzorniczych oraz strategii wzorniczych zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej, do współpracy. W ramach Działania 1.4 "Wzór na konkurencję" zrealizowaliśmy dotychczas audyty wzornicze i opracowaliśmy strategie wzornicze dla 7 przedsiębiorstw. Wszystkie opracowania IWP zostały bez uwag przyjęte przez PARP. Obecnie przystępujemy do realizacji kolejnych sześciu audytów wzorniczych.

W I Etapie firmy mogą starać się o dotację o maksymalnej wartości 100 tys. zł na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego - to jest diagnozy swojej firmy pod kątem wykorzystania wzornictwa. Audyt wzorniczy obejmuje m.in.: analizę oferty produktowej, modelu biznesowego firmy, stosowanych technologii, strategii marketingowej, otoczenia rynkowego, w tym klientów i konkurencji oraz kluczowych dla działalności przedsiębiorcy trendów branżowych. Na podstawie audytu opracowywana jest strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Zrealizowanie tego etapu umożliwi ubieganie się o dotację w II Etapie.

W II Etapie firmy z gotową strategią wzorniczą  będą mogły ubiegać się o 3 mln zł dofinansowania z PO PW na wdrożenie opracowanej strategii wzorniczej. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo - w postaci nowych produktów i usług.

Jeden z Klientów Instytutu jak pierwszy w Polsce otrzymał dofinansowanie na realizację II Etapu projektu, opierając wniosek do PARP na rekomendacjach strategicznych wypracowanych przez IWP w wyniku przeprowadzonego audytu wzorniczego.

 

Nabór wniosków do Działania 1.4 w 2017 roku

Ogłoszenie konkursu na I Etap przewidziane jest na czerwiec 2017 roku, rozpoczęcie naboru do I Etapu konkursu zaplanowano na wrzesień 2017, a zakończenie na listopad tego roku.

II Etap tegorocznej edycji Wzoru na konkurencję przewiduje dwa nabory: pierwszy rozpoczęty jeszcze w maju zeszłego roku potrwa do 28 kwietnia 2017. Drugi rozpocznie się w czerwcu 2017, a zakończy w maju 2018 roku. Do etapu II mogą przystąpić wyłącznie te firmy, które zakończyły realizację Etapu I.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Lesyng
Dyrektor Działu Projektów Unijnych
Tel.: (22) 860 03 61
e-mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

 

Więcej o audytach wzorniczych >>

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78