Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarła doc. dr Krystyna Czerniewska - zasłużony pracownik badawczy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

k_czerniewska.jpg

Krystyna Czerniewska (1929 – 2016)

W dniu 21 grudnia 2016 r. w wieku 87 lat zmarła doc. Krystyna Czerniewska - doktor nauk humanistycznych, etnograf (absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1955), długoletni (1965-1988), zasłużony pracownik badawczy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Rozpoczynając w 1965 roku pracę w IWP, dołączyła do zespołu Pracowni Środowiskowych Inwencji Plastycznych, zajmującego się badaniami nad rodzimością wzornictwa - szczególnie w aspekcie wykorzystania sztuki nieprofesjonalnej do projektowania. Indywidualnie powierzono jej temat odnoszący się do twórczości dzieci i młodzieży, głównie ze środowisk wiejskich i robotniczych. Zorganizowała terenowe zespoły plastyczne w całej Polsce, a wynikiem prac tam powstających było opracowanie kilku kolekcji tkanin dekoracyjnych zaprojektowanych przez dzieci. Całość badań IWP nad twórczością dzieci zdobyło uznanie ekspertów krajowych i międzynarodowych, m.in. na kongresach INSEA (1973) oraz ICSID (1975).

Drugim obszarem badawczym Krystyny Czerniewskiej była estetyka przedmiotu i upodobania estetyczne odbiorców wzornictwa. Zaowocowało to studiami doktoranckimi na Wydziale Pedagogiki UW, uwieńczonymi tytułem doktora nauk humanistycznych (1967). W IWP w ramach Zakładu Szkolenia powołano Pracownię Teorii Wartości i Upodobań Estetycznych, której została kierownikiem. Została zatrudniona kolejno na stanowisku adiunkta oraz docenta (1971). W okresie lat 70 i 80-tych powstały jej prace indywidualne i zespołowe - nowatorskie w Polsce prace o wychowaniu estetycznym oraz poświęcone różnym aspektom estetyki przedmiotu użytkowego. Niektóre z nich, jak publikacje: „Piękno na co dzień - idea i rzeczywistość” (1983) czy „Człowiek i przedmioty” (1988) stały się aktualnymi do dziś lekturami akademickimi, zalecanymi na Wydziałach Pedagogicznych polskich uczelni.

Osobnym, jakże wartościowym, etapem jej badań były prace wykonane w utworzonej w latach 80-tych Pracowni Teorii Wzornictwa i Metodologii Projektowania, poświęcone historii wzornictwa w Polsce - głównie w jego pierwszym, powojennym okresie (1945-50). Wielką zasługą było zebranie i publikacja (wraz z Tadeuszem Reindlem) wspomnień o założycielce IWP – prof. Wandzie Telakowskiej (1987-88).

Będąc na emeryturze dr Krystyna Czerniewska nie przerwała kontaktów z IWP. Wielokrotnie, niemal do końca życia bywała na organizowanych wystawach i imprezach, zawsze służąc nam swoją życzliwością i cenną radą. Ostatnio do zbiorów Biblioteki przekazała maszynopis pt. „To one tworzyły wzornictwo…”, będący jej osobistym spojrzeniem na sylwetki projektantek zatrudnionych w IWP.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ważniejsze prace i publikacje (chronologicznie):
1. „Znaczenie tradycji dla kształtowania środowiska materialnego człowieka w epoce cywilizacji przemysłowej” (1967-68) – maszynopis niepubl.

2. „Wstępne próby włączenia inwencji plastycznej dzieci do wzornictwa przemysłowego” (1969)

3. „Przygotowanie wytycznych oraz zbudowanie testu służącego do ustalenia systemu ocen estetycznych”. Etap I - "Analiza sądów estetycznych dzieci w wieku szkolnym" (1973-74) – maszynopis niepubl.

4. „Wstępne badania potrzeb i upodobań estetycznych” (1974)

5. „Określenie stopnia trudności dokonywaniu ocen estetycznych przez środowisko ekspertów” (1975) – maszynopis niepubl.

6. „Badanie podstaw estetycznych młodzieży szkół średnich w stosunku do form stałych i nowych” (1975) – maszynopis niepubl. [wraz z M.Witkowską]

7. „Estetyka tkanin dziecięcych” (1976) [wraz z Macieją Falkowską]

8. „Ocena estetyczna ornamentu i koloru w środowisku dzieci zdrowych i chorych” (1976-77)

9. „Badanie podstaw estetycznych młodzieży szkół średnich w stosunku do form tradycyjnych i nowoczesnych w sztuce” (1978)

10. „Ocena estetyczna ornamentu i koloru w środowisku dzieci zdrowych i chorych” (1978)

11. „Sztuka prymitywna a człowiek współczesny” (1979)

12. „Przedmiot użytkowy w ocenie estetycznej opinii publicznej na przykładzie studium literatury” (1980) – maszynopis niepubl.

13. „Ocena estetyczna najbliższego otoczenia przedmiotowego przez młodzież” (1980) – maszynopis niepubl. [wraz z Izabelą Walewską]

14. „Piękno na co dzień - idea i rzeczywistość” (1983)

15. „Ocena estetyczna najbliższego otoczenia przedmiotowego a styl życia młodzieży; badanie empiryczne” (1984) – maszynopis niepubl. [wraz z Izabelą Walewską]

16. „Ocena najbliższego otoczenia przedmiotowego przez młodzież” (1984) – maszynopis niepubl.

17. „Opracowanie dokumentacji seminarium z zakresu teorii i metodologii projektowania (materiały)” (1985) – maszynopis niepubl.

18. „Człowiek i przedmiot użytkowy” (1985)

19. „Świat przedmiotów w ocenie młodzieży” (1986)

20. „Okres pionierski wzornictwa - Tworzenie struktur wzornictwa + Dokumenty” (1986) – maszynopis niepubl. [wraz z Jolantą Djakon]


21. „Studia nad wzornictwem polskim. Rodowód i początki wzornictwa w Polsce. Analiza działalności Biura Nadzoru Estetyki Produkcji. Etap I” (1987) – maszynopis niepubl. [wraz z Jolantą Olejniczak]

22. „Człowiek i przedmioty - kształtowanie estetyki otoczenia” (1981-83 ; 1988) [wraz z Jadwigą Cybulską-Piskorek i Andrzejem Przedpełskim]

23. „Sztuka dla życia. Wspomnienia o Wandzie Telakowskiej” (1987; 1988) [wraz z Tadeuszem Reindlem]

24. „Rzecz o rzeczach” (1988) [z rys. Krzysztofa Meisnera]

25. „Z dziejów wzornictwa w powojennej Polsce /1945 - 1950/” (1989) [wraz z Jolantą Olejniczak]


Zobacz także:

Krystyna Czerniewska [ w:]

http://biblioteka.zsz.com.pl/dlibra

http://ww.iwp.com.pl/o_instytucie_60_lat_iwp_wspomnienia

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78