Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

W lipcu ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach I Etapu działania 1.4 POPW - „Wzór na konkurencję”.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PARP przedsiębiorcy w ramach I Etapu konkursu mogą uzyskać wsparcie na usługi związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego - diagnozy firmy na podstawie której zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. jako wykonawca audytów wzorniczych zachęca do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat naboru wniosków.

 

Termin składania wniosków:
Od 5 września do 5 października 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Zakres projektu:
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Audyt wzorniczy jest analizą działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście działalności przedsiębiorcy trendów branżowych, analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Przeprowadzenie audytu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie II Etapu konkursu, w ramach którego następuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji (do 3 mln zł, do 70% dofinansowania).

Czas trwania projektu:
Do 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu.

Beneficjenci:
Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalna kwota dofinansowania:
100.000 zł (stanowi pomoc de minimis)

Dofinansowanie:
Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych

Koszty kwalifikowane:
Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej (usługi doradcze nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy).

Ważne:
Wykonawcę usługi należy wybrać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z sposobem opisanym w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:
http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja-konkursowa-etap-i-1-4-popw-2016/dokumentacja-konkursowa-etap-i-1-4-popw-2016

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78