Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Ruszyła nowa edycja konkursu NCBR tzw. "szybka ścieżka". Skorzystaj ze wsparcia badawczego IWP.

4 kwietnia rozpoczął się nabór do kolejnej edycji konkursu NCBR dla małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet konkursu, tzw. "szybkiej ścieżki" to 750 mln złotych.  Program służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z zespołami badawczymi.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji” (warto tu zauważyć, że z końcem 2014 roku na listę inteligentnych specjalizacji krajowych zostały wpisane Inteligentne Technologie Kreacyjne, a więc i wzornictwo).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 750 mln PLN , w tym 76 mln PLN dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim i 674 mln PLN dla projektów realizowanych w pozostałych województwach. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 2 mln zł dla projektów realizowanych na obszarze poza woj. mazowieckim, 5 mln zł dla projektów realizowanych na obszarze woj. mazowieckiego. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego oferuje wsparcie badawcze w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 1.1.1 POIR tzw. Szybka ścieżka.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. Jest również jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej (kategoria A) oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem. Prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy (poprzez wzornictwo) innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu na zlecenie klientów (zarówno w projektach komercyjnych, jak i finansowanych ze środków unijnych) procesów rozwoju nowych produktów z udziałem projektantów wzornictwa przemysłowego. Kompetencje ekspertów własnych Instytutu uzupełnia szerokie grono stałych, sprawdzonych współpracowników, zarówno w obszarze badań (m.in. ergonomicznych, rynkowych), projektowania wzorniczego (produktów i usług), jak i tworzenia strategii wdrożenia produktów na rynek.

Zapraszamy do współpracy!

Kontrakt:
Karolina Lesyng
Dyrektor
Dział Projektów Unijnych
karolina_lesyng@iwp.com.pl
22 860 03 61

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78