Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Dotacje z UE na wzornictwo przemysłowe. Skorzystaj ze wsparcia IWP przy pozyskaniu funduszy unijnych.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do współpracy firmy zainteresowane pozyskaniem funduszy unijnych na sfinansowanie procesu rozwoju nowego produktu z udziałem projektantów wzornictwa oraz badań w obszarze wzornictwa.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek.
Jest również jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej (kategoria A) oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem. Prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy (poprzez wzornictwo) innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu na zlecenie klientów (zarówno w projektach komercyjnych, jak i finansowanych ze środków unijnych) procesów rozwoju nowych produktów z udziałem projektantów wzornictwa przemysłowego. Kompetencje ekspertów własnych Instytutu uzupełnia szerokie grono stałych, sprawdzonych współpracowników, zarówno w obszarze badań (m.in. ergonomicznych, rynkowych), projektowania wzorniczego (produktów i usług), jak i tworzenia strategii wdrożenia produktów na rynek.

W aktualnych oraz nadchodzących konkursach w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Instytut Wzornictwa Przemysłowego może z powodzeniem uczestniczyć w roli podwykonawcy i partnera.
Doradzić może przedsiębiorcom w sprawie pozyskania dofinansowania i opracowania dokumentacji, a także pomóc w opisaniu we wniosku i przeprowadzeniu w ramach projektu badań w obszarze wzornictwa oraz w zaplanowaniu, opisaniu we wniosku i przeprowadzeniu procesu rozwoju nowego produktu z udziałem projektanta wzornictwa w ramach realizacji projektu.

Aktualne nabory:
Wzór na konkurencję, działanie 1.4 POPW – nabór od 20.10 do 30.12.2015r. (dofinansowanie 85%)
http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-1-4/ogloszenie-o-konkursie-do-etapu-i-dzialania-1-4-w-2015-r

Bony na innowacje dla MŚP - działanie 2.3.2 POIR – nabór od 31.08 do 31.12.2015r. (dofinansowanie do 80%)
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

Instytut oferuje również wsparcie badawcze w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 1.1.1 POIR tzw. Szybka ścieżka!

Zapraszamy do współpracy!

Kontrakt:
Karolina Lesyng
Dyrektor
Dział Projektów Unijnych
karolina_lesyng@iwp.com.pl
22 860 03 61


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78