Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Raport PARP o stanie designu w Polsce

parp.JPG

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powstał raport o stanie designu w Polsce.

Raport zrealizowano w ramach projektu Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (dizajnu) i został sfinansowany z środków pomocy technicznej POIG. Badanie zrealizowano na przełomie 2014 i 2015 roku na grupie 281 osób: 239 projektantów i 54 design managerów.

Celem badania była identyfikacja:

  • specyfiki rynku designu w Polsce
  • praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach
  • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design
  • barier rozwoju oraz wykorzystania designu w Polsce

Z opublikowanego w marcu raportu wynika, że Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest najbardziej rozpoznawalną instytucją wspierającą design w Polsce (67% respondentów) oraz drugą instytucją, która zdaniem respondentów odgrywa kluczową rolę w zakresie wspierania rozwoju designu w Polsce. Co czwarty uczestnik badania korzystał z usług IWP.

Raport dostarcza również wielu cennych informacji dotyczących współpracy projektantów i przedsiębiorców. Dowiadujemy się m.in., że dominującą formą pozyskiwania nowych klientów i zleceniodawców jest korzystanie z "własnych kontaktów", "z polecenia" lub "inicjatywy samego klienta". A jedynie co piąty badany wskazał, że aktywnie szuka zleceń. Tylko 13% respondentów przygotowuje indywidualną ofertę z którą następnie zgłasza się do klientach. 50% badanych nie startuje w przetargach/konkursach ofert ogłaszanych przez producentów/firmy, a 39% nie nawiązuje kontaktów z potencjalnymi klientami na targach i wystawach. Aż co piąty badany nie posiada swojego portfolio. 

Najczęstszymi problemami, jakie napotykają w swojej pracy projektanci i design managerowie są za niskie budżety przeznaczone na usługi projektowania (80% odpowiedzi), brak zrozumienia roli i znaczenia dobrego designu w firmach (75%) oraz niska świadomość firm na temat procesu projektowania (74%).

Na liście instrumentów wsparcia publicznego w zakresie designu, z których badani chcieliby skorzystać znalazły się przede wszystkim dofinansowanie do specjalistycznego oprogramowania oraz udziału w zagranicznych targach, a także promocja polskiego designu za granicą.

źródło: raport "Diagnoza stanu design", PARP, 26.03.2015

Polecamy lekturę pełnego raportu >> 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78