Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Zmarła Alicja Zdybel-Stańczyk - zasłużony pracownik IWP

W dniu 31 grudnia.2014 r. w wieku 82 lat zmarła Alicja Zdybel-Stańczyk - historyk sztuki (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), zasłużony pracownik Zakładu Szkolenia oraz Sekretarz Naukowy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (1959-1968).
W IWP została zatrudniona w roku 1959 – początkowo krótko w Bibliotece, a następnie Zakładzie Szkolenia, jako asystentka-koordynator prac badawczych w dziedzinie inwencji i inspiracji kolorystycznych w projektowaniu włókienniczo-odzieżowym. Było to niejako poszerzenie o tzw. sztukę czystą idei założycielki IWP prof. Wandy Telakowskiej wykorzystania do wzornictwa przemysłowego sztuki ludowej. Autorka programów szkolenia; koordynator organizowanych w IWP kursów i seminariów dla projektantów-plastyków i inżynierów-konstruktorów. Aktywna działaczka związkowa Sekcji Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po reorganizacji IWP w 1967 roku została powołana na stanowisko Sekretarza Naukowego. Organizowała i koordynowała prace planistyczno-sprawozdawcze dotyczące działalności naukowo-badawczej oraz współpracę z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. W marcu 1968 roku sygnatariuszka listu protestacyjnego przeciwko brutalnej akcji milicji rozpędzenia demonstracji studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Została przez to wraz z pozostałymi zwolniona z pracy w IWP w trybie natychmiastowym.
W latach 1968-1989 w Komitecie Gospodarstwa Domowego, początkowo jako kierownik Działu Oświatowego potem Wicedyrektor i Dyrektor Komitetu.
W 1989 roku inicjatorka i założycielka Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego oraz jego placówki badawczo-edukacyjnej EKO-DOM,
którą kierowała do 1997 roku. Równocześnie do roku 2001 sekretarz generalny i wiceprezes Towarzystwa.
Autorka publikacji poradnikowych z dziedziny wyposażenia wnętrz mieszkalnych „ Mieszkanie wiejskie ładne i wygodne” (II wyd. 1978; 1981) oraz „Nasze mieszkanie ładne i wygodne” (1985).

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78