Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych - wystawa w Zachęcie

 005504.jpg

Kosmos wzywa! to tytuł nowej wystawy prezentowanej w Zachęcie, poświęconej związkom artystów z nauką, techniką i przemysłem.

Kuratorzy wystawy przyjrzeli się sztukom plastycznym, muzyce, filmowi, wzornictwu, architekturze, urbanistyce i modzie w kontekście ich powiązań z nauką i techniką, w szczególności kosmonautyką i cybernetyką.  Ramy czasowe tytułowych "długich" lat sześćdziesiątych wyznacza z jednej strony "odwilż" polityczna i ogłoszenie rewolucji naukowo-technicznej w bloku wschodnim po 1956 roku, z drugiej początek technokratycznej epoki Edwarda Gierka.

Na wystawie prezentowane są m.in. archiwalne zdjęcia z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dokumentujące badania ergonomiczne prowadzone w IWP w latach 60.

"Wraz z nastaniem odwilży w krajach bloku wschodniego i ogłoszeniem rewolucji naukowo-technicznej nauka i technika stały się ważnym orężem w zimnowojennych rozgrywkach po obu stronach żelaznej kurtyny, a symbolem kolejnej dekady – loty w kosmos, nowoczesna telekomunikacja i energia jądrowa. Nowe dziedziny nauki, możliwe dzięki rozwojowi kosmonautyki dosłowne „oderwanie się od ziemi”, a także zrehabilitowana w państwach komunistycznych cybernetyka i jej pochodne – biocybernetyka, robotyka, sztuczna inteligencja – kształtują wyobraźnię masową oraz wyraźnie inspirują wszystkie dziedziny sztuki: od malarstwa, rzeźby, muzyki po wzornictwo, architekturę i urbanistykę.

img_kp85UJ.jpg

Stanowisko badawcze do pomiarów ergonomicznych, Zakład Ergonomii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, ok. 1966, fot. archiwum IWP

Odradzający się w tym czasie nurt science fiction oraz powszechna fascynacja odkryciami naukowymi tworzą istotny kontekst dla ukazania eksperymentalnych projektów i realizacji artystycznych tego czasu. Wyścig o dominację w kosmosie przyczynił się do rozwoju utopii architektonicznych, a punktem wyjścia dla projektów „miast przyszłości” stało się przekonanie, że niebawem człowiek będzie mógł zamieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi czy w kosmosie. [...]

Wystawa ukazuje niejednoznaczne, wykorzystywane przez komunistyczną propagandę związki artystów z nauką, techniką i przemysłem. O ile przyświecające organizowanym w latach sześćdziesiątych plenerom i sympozjom hasła współpracy środowisk artystycznych i naukowych ograniczały się jedynie do postulatów, o tyle wzornictwo przemysłowe było dziedziną, w której idea ta miała szansę, choć w ograniczonym stopniu, być rzeczywiście realizowana. Obok projektów dla przemysłu na wystawie prezentowane są artystyczno-użytkowe prace poddające krytyce technokratyczny system i kontestujące rolę, jaką wzornictwu przypisywały komunistyczne władze."

fragment tekstu kuratorskiego

 

Termin: 30.06 - 28.09
Miejsce: Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3

kuratorzy: Joanna Kordjak-Piotrowska, Stanisław Welbel
współpraca: Magdalena Komornicka, Jacek Świdziński

www.zacheta.art.pl

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78