Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Kategoria naukowa "A" dla IWP

Eksperci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zbadali i ocenili dorobek naukowy i jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej wydziałów i instytutów naukowych.

W wyniku kompleksowej oceny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał IWP w czterostopniowym systemie ocen kategorię naukową ‘A’.
Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.
„W wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych wyłoniono cztery grupy w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych” – mówi prof. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Po raz pierwszy 37 najlepszych jednostek uzyskało kategorię ‘A+’. „Jednostki naukowe z prestiżową kategorią ‘A+’ wraz z Krajowymi Naukowymi Ośrodkami Wiodącymi stanowią elitę i wizytówkę polskiej nauki” – podkreśla prof. Barbara Kudrycka. Oceniono  łącznie 963 instytutów i wydziałów, spośród których 308 instytutów i wydziałów oceniono, jako bardzo dobre (A). Zdecydowana większość ocenionych instytucji - 541 – otrzymała ocenę B, akceptowalną z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej. 77 ośrodków dostało notę niezadowalającą (C).

Więcej >>

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78