Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Konferencja „Projektowanie uniwersalne, a społeczna odpowiedzialność biznesu"

konferencja.jpgBiuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizując zadania wynikające z ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych organizuje konferencję pt. „Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu".

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli biznesu zainteresowanych praktyczną realizacją idei Corporate Social Responsibility.
Głównym celem konferencji jest ukazanie w jaki sposób projektowanie uniwersalne – zwane także projektowaniem dla wszystkich lub projektowaniem włączającym może służyć jako nowe narzędzie realizacji zadań wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Organizatorzy chcą zainicjować nowy kierunek myślenia na temat działań na rzecz równych szans i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich obywateli.
Dostępność jest warunkiem uczestnictwa osób mniej sprawnych i starszych w życiu publicznym. Musi zatem nastąpić zmiana dotychczasowego sposobu myślenia o projektowaniu przestrzeni, usług, produktów i informacji. Proponowanym narzędziem zmiany jest projektowanie uniwersalne, które w centrum stawia użytkownika i skupia się na usuwaniu ewentualnych barier już na etapie projektu.

Podczas konferencji prelekcję pt. „Nowa ergonomia” zaprezentuje kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego IWP dr Iwona Palczewska.

Pozostałe cele konferencji:

• Prezentacja projektowania uniwersalnego, jako nowego trendu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i strategii zrównoważonego rozwoju

• Zaprezentowanie korzyści płynących ze współdziałania przedsiębiorców, naukowców, designerów i organizacji pozarządowych, oraz komercjalizacji wyników badań. Znaczenie tych procesów dla tworzenia społeczeństwa dla wszystkich

• Promowanie i przekazanie wiedzy o najlepszych światowych praktykach w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego

• Generowanie innowacji istotnych dla firm i otoczenia jako odpowiedź na zmiany społeczno-demograficzne. Ukazanie możliwości jakie daje projektowanie uniwersalne w zakresie budowania nowych rynków i produktów.

• Edukacja firm i menadżerów w zakresie tworzenia środowiska, usług i produktów dostępnych dla wszystkich

 

Podczas konferencji przekazane zostaną firmom praktyczne narzędzia tworzenia środowiska niedyskryminującego:

1. „Space of inclusion” szkolenie e-lerningowe na temat niepełnosprawności

2. „Recepcja gości z obniżoną funkcjonalnością” – poradnik

3. E-podręcznik na temat tworzenia dostępnych dla wszystkich stron i serwisów internetowych.


Gościem specjalnym konferencji będzie Pan Pete Kercher, jeden z założycieli Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD www.design-for-all.org), ambasador Design for All Europe, organizacji zajmującej się podnoszeniem jakości życia poprzez design dla wszystkich. Organizacja została powołana do życia w 1993 roku w Dublinie, posiada organizacje członkowskie w 22 krajach, jest partnerem Komisji Europejskiej. Autor licznych publikacji, prelegent wielu konferencji i sympozjów, członek komitetów naukowych, doradczych i wydawniczych, a także ekspert w licznych międzynarodowych projektach.

W ramach programu polskiej pomocy rozwojowej realizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w konferencji wezmą udział również uczestnicy delegacji z Gruzji.

Językami obowiązującymi na konferencji będą język polski i angielski.

Kontakt dla osób chcących wziąć udział w konferencji:

22 529 13 06, e-mail: magdalena.boruc@mpips.gov.pl

16 października 2013
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Szczegółowy program oraz zaproszenie

Plakat3.jpg

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78