Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Jubileusz zasłużonych projektantów IWP

Ostatnio obchodziliśmy jubileusz 90-tych urodzin dwojga zasłużonych projektantów IWP - Ewy Marii Zielińskiej oraz Andrzeja Kastena.
W imieniu Zespołu IWP składamy obojgu Artystom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu lat aktywności.

Ewa Maria Zielińska

Ewa_Zielinska_portret_2.jpgAbsolwentka Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego związała się w 1951 r., za namową założycielki IWP – prof. Wandy Telakowskiej, z którą wcześniej współpracowała w okresie BNEP-u. Zatrudniona w Zakładzie Obuwia i Galanterii – skupiła się głównie na projektowaniu wyrobów ze skóry. W tamtym okresie w IWP powstało wiele wzorów obuwia użytkowego dla różnych grup wiekowych wdrożonych szybko do produkcji. Była to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne, a jednocześnie spełnienie idei projektowania „na co dzień i dla wszystkich”. Oprócz galanterii skórzanej na wyróżnienie zasługują również Jej projekty odzieży sportowej na Olimpiadę w Rzymie i na mistrzostwa narciarskie FIS-62 w Zakopanem.
Od roku 1961, po podziale IWP i wyodrębnieniu z niego Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego artystka tam kontynuowała działalność projektową, jako kierownik zespołu zajmującego się galanterią skórzaną. Członek ZPAP, rzeczoznawca MKiS. Za działalność projektową wyróżniona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i nagrodą Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej. Z wyrobami ze skóry związała także swoją działalność artystyczną. Jej prace były pokazywane i wielokrotnie nagradzane m.in. na wystawach w kraju i zagranicą. Od wielu lat, będąc już na emeryturze często odwiedza IWP, bardzo chętnie dzieląc się swym doświadczeniem zawodowym. Warto tu polecić jej nagrane wspomnienia o pracy w Instytucie i postaci prof. Telakowskiej - dostępne na naszej stronie internetowej : https://www.iwp.com.pl/o_instytucie_60_lat_iwp_wspomnienia

zielinska.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantofel damski, projekt 1958, fot. Archiwum IWP

e_zielinksa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guziki ze skóry, proj. ok. 1948 (wraz z Anną Narzymską), fot. Archiwum IWP

zielinska_stroj_narciarski.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ubioru narciarskiego reprezentacji Polski na mistrzostwa FIS-62, 1961, na zdjęciu Ewa Zielińska, fot. Archiwum IWP

 

Andrzej Kasten

kasten.jpgAbsolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie . Członek ZPAP. W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego pracował w latach 1961 – 1968, jako projektant w Zakładzie Maszyn i Urządzeń, potem w Zakładzie Wzornictwa Środków Transportu. Działalność IWP w tamtych latach była nakierowana na współpracę z różnymi gałęziami przemysłu, m in. motoryzacją i kolejnictwem. W ramach Zespołu, w latach 1962-68 powstały bardzo interesujące, często nowatorskie projekty Artysty, jak nadwozie samochodu "Star 200 IWP/633"; projekt kolejki podmiejskiej (WKD); studium stanowiska maszynisty dla lokomotywy spalinowej i elektrycznej; projekt lokomotyw manewrowych małej mocy LS-60 i LS- 150; rodzina autobusów niskopodłogowych czy maszyna do liczenia – arytrometr. Niestety z różnych, poza-projektowych przyczyn większość z nich nie doczekała się wdrożenia i możemy oglądać je tylko na fotografiach. Po roku 1968 projektant kontynuował pracę w OBR Techniki Medycznej „ORMED”. W swojej bogatej, wielokrotnie nagradzanej twórczości artystycznej skupił się na rzeźbie i medalierstwie. Spod jego dłuta wyszły m.in. pomniki i popiersia: Kościuszkowców w Warszawie; Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, gen. Władysława Andersa w Krośniewicach; Żołnierzy Armii Krajowej w Olesznie; mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Wąchocku; Podziemnego Państwa Polskiego – Panteonu Pamięci Narodowej w Wąchocku. Warto przypomnieć, że podczas II wojny światowej sam był żołnierzem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" i do chwili obecnej jest zaangażowanym działaczem środowisk kombatanckich.

kasten_projekt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadwozie samochodu „Star 200 IWP/633”, proj. 1962-1964 (wraz z Januszem Pawłowskim, Mieczysławem Naruszewiczem, Stanisławem Soszyńskim), fot. Archiwum IWP

kasten_projekt_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium stanowiska maszynisty dla lokomotywy spalinowej i elektrycznej, proj. 1966 (wraz z Józefem Kandeferem), fot. Archiwum IWP

arytrometr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maszyna do liczenia – arytmometr, proj. ok. 1962 (wraz z Józefem Kandeferem i Andrzejem Szczepańskim), fot. Archiwum IWP
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78