Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Druga edycja ogólnopolskiej konferencji "Projektowanie uniwersalne. Dostępność i uczestnictwo dla wszystkich”

21 czerwca br. dr Iwona Palczewska, Dyrektor Badań i Rozwoju w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego wzięła udział w Konferencji "Projektowanie uniwersalne. Dostępność i uczestnictwo dla wszystkich” przygotowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Podczas konferencji, której celem była m.in. prezentacja idei projektowania uniwersalnego jako praktycznego narzędzia, użytecznego we wszystkich przedsięwzięciach związanych z organizacją przestrzeni publicznej, dostarczaniem informacji, produktów i usług, Dr Palczewska zaprezentowała wykład pt. „Dostępność jako wartość dodana”.

"Dostępność jest warunkiem uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym. Musi zatem nastąpić zmiana dotychczasowego sposobu myślenia o projektowaniu przestrzeni, usług, produktów i informacji. Proponowanym narzędziem zmiany jest projektowanie uniwersalne, które w centrum stawia użytkownika i skupia się na usuwaniu ewentualnych barier już na etapie projektu. Obrazowo mówiąc – pozwala nam wszystkim sprawnym i mniej sprawnym - wchodzić przez te same drzwi." - podkreślił Minister Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych we wstępie przygotowywanej na konferencję publikacji "Europa bez barier"

Materiały pokonferencyjne będą wkrótce dostępne na stronie Organizatora
 

Z kolei podczas konferencji „Fundusze europejskie i innowacyjność przedsiębiorstw” zorganizowanej także 21 czerwca br. przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk zaprezentowano dwie książki: „Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw” oraz „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku”, w której opublikowano rozdział autorstwa dr Palczewskiej pt. „Znaczenie wzornictwa usług we wzroście innowacyjności i efektywności gospodarki”.

Więcej o raporcie na stronie Instytutu Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk >>

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78