Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Nie żyje prof. Anna Barbara Batogowska

W dniu 9 lutego br. zmarła profesor Anna Barbara Batogowska - długoletni pracownik naukowy Zakładu Ergonomii IWP. Była jednym z pionierów tej dyscypliny nauki w Polsce.B.Batogowska-II.jpg
Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1962). W 1964 roku została zatrudniona w IWP w nowopowstałym Zakładzie Ergonomii. Przepracowała w nim, z krótką przerwą (1980-83), ponad 30 lat, do roku 1996 - zdobywając po drodze kolejne stopnie naukowe doktora (1975) i doktora habilitowanego (1990).
Była adiunktem w Zakładzie Ergonomii; od 1970 roku kierownikiem Pracowni Antropometrii. W latach 1984-1996 – kierowała Laboratorium Antropometrii Funkcjonalnej IWP.
Od 1996 do 2001 r. była adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, do 1999 – kierownik tamtejszego Zakładu Ergonomii.
W latach 2001-2008 – była profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Była autorką i współautorką kilkudziesięciu nowatorskich prac badawczych i publikacji w dziedzinie ergonomii, m.in. pierwszego w Polsce, wielokrotnie wznawianego „Atlasu antropometrycznego dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania (1974; 1989; 1994) (wraz z Jerzym Słowikowskim); opracowania zestawu fantomów płaskich w pięciu skalach wymiarowych dla potrzeb projektowania (1973 ); projektu norm ergonomicznych dotyczących danych ergonomicznych do projektowania, podręczników ergonomicznych, m. in. „Ergonomia dla każdego” (1997); „Podstawy ergonomii” (1998); „Przewodnik do ćwiczeń z ergonomii” (2002).
Była członkinią założycielką Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (1977); zastępczynią przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTE (1991-92) ; sekretarz generalną Zarządu Głównego PTE (1992-94); członkinią Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1997). Uczestniczyła w pracach europejskiego podkomitetu ISO/TC159 „Antropometria i biomechanika” - jako polski ekspert w tej dziedzinie (1979). Była stałą współpracowniczką Międzynarodowego Banku Danych Biometrycznych w Paryżu.
Za swe osiągnięcia badawcze wielokrotnie nagradzana m. in. Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1976).
W roku 2010 nagrała wspomnienia dotyczące początków ergonomii w IWP.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78