Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Trzyletni projekt badawczo-rozwojowy prowadzony przez IWP zakończony sukcesem

stopka.jpgInstytut Wzornictwa Przemysłowego zakończył z sukcesem trwający trzy lata projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą „Opracowanie bazy danych ergonomicznych do projektowania stanowisk pracy w pozycji siedząco-leżącej”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Już w trakcie tego projektu pozyskane dane zostały wykorzystane podczas współpracy z firmą PROFIm i Studiem 1:1, której wynikiem jest pionierski produkt – wielofunkcyjne stanowisko do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej, o nazwie mPosition.
Produktem finalnym projektu jest opracowana w oparciu o przeprowadzone badania biomechaniczne nowa baza danych, która zasiliła aplikację ERGODESIGN w postaci odrębnego modułu „ZASTOSOWANIA”.
ERGODESIGN to narzędzie m.in. dla projektantów wzornictwa, ergonomistów czy np. fizjoterapeutów. Tworzy ją obecnie ponad 20 tysięcy danych pomiarowych będących podstawą do wizualizacji budowy ciała ludzkiego i jego możliwości ruchowych.
Baza składa się z odrębnych modułów tematycznych: ERGODESIGN.jpg
- PODRĘCZNIK
- ANTROPOMETRIA
- BIOMECHANIKA
- ZASTOSOWANIA (nowy!)
Użytkownik jednego modułu ma swobodny dostęp do całej bazy.
W bazie znajduje się także 48 przestrzennych modeli CAD do zaimportowania do programów wspomagających projektowanie. Modele są złożone z 15 segmentów i dla programu SolidWorks posiadają zaimplementowane więzy i zakresy ruchów zgodne z fizjologią człowieka. W pozostałych programach można na podstawie udostępnionych danych samodzielnie nałożyć więzy.
Dostęp do zasobów bazy ERGODESIGN oraz szczegółowe informacje na temat warunków korzystania można uzyskać pod adresem

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78