Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

IWP w II etapie programu „Rzetelni w Biznesie”

Instytut Wzornictwa Przemysłowego został zakwalifikowany do II etapu programu „Rzetelni w Biznesie”.
Program „Rzetelni w Biznesie” jest realizowany w 16 województwach, z których firmy, samorządy, instytucje oraz placówki medyczne ubiegają się będą o Certyfikat na poziomie regionalnym, krajowym bądź europejskim.

logo_rzetelni1.jpg

Tytuł przyznawany jest w czterech kategoriach: Rzetelni w Biznesie - (certyfikat przyznawany firmom, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie, spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania); Rzetelni dla Biznesu – (certyfikat przyznawany samorządom, które dbając o wysokie standardy rzetelnie współpracują z inwestorami oraz partnerami biznesowymi z zachowaniem terminowości i norm etycznych); Rzetelni w Ochronie Zdrowia – (certyfikat przyznawany zakładom opieki zdrowotnej oraz firmom działającym w sektorze medycznym, które na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania.); Rzetelna Instytucja – (certyfikat przyznawany instytucjom oraz jednostkom, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.)
Organizatorzy Programu „Rzetelni w Biznesie” pragną również uhonorować Certyfikatem „Rzetelni dla Biznesu” ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości, których działalność i postawa życiowa miała znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach.
Więcej
 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78