Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

IWP na II Warmińsko-Mazurskim Forum Gospodarczym

6 grudnia 2010 r. w Olsztynie odbyło się II Warmińsko-Mazurskie Forum Gospodarcze, poświęcone dyfuzji innowacji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw z obszarów przygranicznych. Organizatorem Forum jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wystąpieniom prelegentów (dotyczących m.in. znaczenia innowacji w rozwoju przedsiębiorstw i ich internacjonalizacji) towarzyszyły warsztaty praktyczne – jeden z nich, „Generowanie innowacji poprzez design” - został poprowadzony przez dr Iwonę Palczewską, dyrektor pionu badań i rozwoju IWP oraz Krzysztofa Kossaka, członka zespołu maradDesign – studia projektowego stale współpracującego z IWP.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób wzornictwo wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw, na jakich zasadach powinna opierać się efektywna współpraca projektanta i przedsiębiorcy w pracy nad rozwojem nowego produktu oraz przećwiczyć je w praktyce na zajęciach warsztatowych.
Na towarzyszącej Forum Wystawie Innowacyjności, wśród stoisk przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek badawczo-rozwojowych, zwiedzający mogli również zapoznać się z realizowanym przez IWP projektem „Zaprojektuj Swój Zysk”.

forum_gos.jpgforum_gos_II.jpg

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78