Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Wysoka ocena IWP jako jednostki naukowej

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, jako jednostka naukowa, został poddany ocenie parametrycznej przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na podstawie otrzymanej punktacji oceniającej działalność w latach 2005-2009 otrzymał wysoką kategorię drugą z pięciu istniejących (piąta to najniższa ocena), czyli utrzymał kategorie już posiadaną.
Przyznanie tak wysokiej kategorii w systemie oceny jednostek naukowych stanowi dla IWP potwierdzenie wysokiej jakości merytorycznej i potencjału komercyjnego wdrażanego know-how oraz świadczonych usług badawczych, rozwojowych i doradczych w obszarze wzornictwa.
 

W zakresie wyników działalności naukowej ocena obejmuje:
1) publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej, zamieszczone w czasopismach, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w biuletynie „Sprawy Nauki” oraz na stronie internetowej Ministerstwa,
2) monografie naukowe i podręczniki autorskie pracowników jednostki naukowej,
3) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

W zakresie zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych są oceniane:
1) nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody,
2) wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
3) patenty, licencje, prawa ochronne na wzory użytkowe,
4) posiadanie laboratoriów z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji
Szczegółowe informacje: www.nauka-polska.pl/shtml/ocena_2010/G4/207.shtml

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78