Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Instytut Wzornictwa Przemysłowego doradcą i organizatorem konkursu na projekt koncepcyjny nowego wzorca mundurów leśnika

W dniu 3 września 2010 roku w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie odbył się finał konkursu wzorniczego zamkniętego, na wyłonienie projektu koncepcyjnego nowego wzorca mundurów leśnika z uwzględnieniem cech estetycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Konkurs został zrealizowany na zlecenie Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Instytut Wzornictwa Przemysłowego był doradcą i organizatorem.

Decyzja o przeprowadzeniu konkursu zapadła po przeprowadzeniu przez Instytut:
• Badań potrzeb i preferencji potencjalnych użytkowników mundurowej odzieży pracowników Lasów Państwowych (grudzień 2008)
• Analizy i Raportu z badania potrzeb i preferencji potencjalnych użytkowników mundurowej odzieży pracowników Lasów Państwowych (grudzień 2008)
• Oceny nowej kolekcji wzorcowej (odzieży mundurowej pracowników Lasów Państwowych, listopad 2009).
Do wzięcia udziału w konkursie zostali wytypowani przez ekspertów wzornictwa Instytutu następujący Projektanci:
1. Studio projektowe Kaniewski Haute Design w składzie: Janusz Kaniewski, Mariusz Filip, Rafał Pawłowski
2. Zespół projektowy pod kierownictwem Małgorzaty Czudak w składzie: Małgorzata Czudak, Piotr Suchocki, Michał Szulc
3. Zespół projektowy pod kierownictwem Anety Ryfczyńskiej-Szczegielniak w składzie: Aneta Ryfczyńska-Szczegielniak, Jan Godlewski, Magdalena Partyka
Faza projektowania została poprzedzona warsztatami informacyjnymi w Instytucie oraz terenowymi w siedzibie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (teren Nadleśnictwa Taczanów). Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat założeń projektu i regulaminu konkursu, wymagań do projektowania, a także otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące oczekiwań przyszłych użytkowników odzieży.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu złożyli w wymaganym terminie projekty zgodne pod względem formalnym z Regulaminem.
Projekty oceniało jury w składzie:
Przewodnicząca Jury:
• Beata Bochińska – Prezes Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Członkowie Jury:
• Jerzy Kapral – Naczelnik Wydziału Organizacji i Badań Naukowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
• Stanisław Wypych – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
• Jarosław Jańczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup
• Wioletta Hoffman – Kierownik Biura Ekspertyz i Techniki Leśnej Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu
• Irmina Aksamitowska-Szadkowska – Projektant obuwia i odzieży, Profesor zwyczajny ASP w Łodzi
• Andrzej Szenajch – Kostiumograf ds. mundurów i militariów
• Magdalena Olejnik – Adiunkt, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
• Ewa Socha-Dudek – Ekspert Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Jury wysoko oceniło jakość prac projektowych wszystkich uczestników konkursu. Wszystkie zespoły wykazały się kreatywnością i zaangażowaniem, prezentując wy-soki poziom rozwiązań. Projekty w pełni zrealizowały wymogi oraz kryteria zawarte w zamówieniu projektowym (briefie). Zaprezentowane koncepcje były czytelne, zawie-rały jasny przekaz wraz z opisem i dokumentacją dotyczącą projektu.

W projekcie Studio projektowego Kaniewski Haute Design uwagę zwracała świeżość spojrzenia, koncepcja zmieniająca charakter odzieży specjalistycznej poprzez odejście od militariów (zwrot w kierunku korporacji) oraz estetyka wykonania, kreatywne rozszerzenie gamy kolorów z określeniem zakresu. Zaletą kolekcji była uniwersalność z możliwością łączenia asortymentów, wprowadzenie odzieży codziennej oraz to, że spełniała wymagania odbiorców w rożnym wieku. Interesująco potraktowano model pozyskiwania odzieży outdoorowej z rynku. Atrakcyjna stylistycznie ko-lekcja przełamująca standardowe myślenie o stroju galowym unowocześniała wizerunek Lasów Państwowych. Wartością dodaną projektu była ciekawa propozycja identyfikacji wizualnej, grafiki zastosowanej na dodatkach (krawaty z wzorami identyfikującymi, opaski z logo)
Zespół projektowy pod kierownictwem Małgorzaty Czudak zaprezentował rzetelne podejście do rozwiązań technologicznych, wygodę użytkowania (ergonomia, swoboda ruchów), komfort higieniczno-fizjologiczny w zależności od warunków oraz uproszczenie koncepcji kolekcji typizującej i ograniczającej ilość asortymentów wchodzących w całościowy zestaw. Całość stanowiła spójną wizję uwzględniającą tradycję, a także uwspółcześnienie mundurów (odmilitaryzowanie), przystosowanie do wykonywanych czynności
Zespół projektowy pod kierownictwem Anety Ryfczyńskiej-Szczegielniak wykazał duże zrozumienie różnych potrzeb użytkowników (wielofunkcyjność), z uwzględnieniem trendów (estetyczny wygląd, spójność stylistyczna). Koncepcja odzieży do pracy w terenie o bardzo przemyślanej strukturze z propozycją zastosowania adekwatnych tkanin, wprowadzenie kolorów i wzorów (krata) oraz efektowne i zarazem bardzo praktyczne rozwiązanie: styl casual , były elementami podnoszącymi prestiż zawodowy leśnika poprzez uniform pozwalający na odświeżenie jego wizerunku z zachowaniem tradycyjnego rysu.
Zwycięzcą konkursu jednogłośnie został wybrany Zespół projektowy pod kierownictwem Anety Ryfczyńskiej-Szczegielniak
II miejsce zajęło Studio projektowe Kaniewski Haute Design
III miejsce otrzymał Zespół projektowy pod kierownictwem Małgorzaty Czudak

Uzasadnienie werdyktu jury było następujące:
Projektanci wykazali się szczególnym zrozumieniem rynku, doświadczeniem i pragmatycznym podejściem do procesów wdrożeń, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb przyszłych użytkowników.
Dokonali precyzyjnej analizy i interpretacji wyników badań, wykonanych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w listopadzie 2008 roku, na grupie ponad tysiąca pracowników Lasów Państwowych.
Należy podkreślić, iż projekt w dojrzały sposób rozwiązuje problemy ergonomii pracy (ekstremalne warunki, zagrożenia środowiska, aktywność fizyczna leśników).
Projektanci zastosowali w całej kolekcji nowoczesne, inteligentne materiały (w tym odblaski), nie zapominając przy tym o przyzwyczajeniach i tradycjach leśników.
Z dużym uznaniem jury spotkała się propozycja zastosowania materiałów recyclingowanych do produkcji odzieży. Jest to ważny aspekt społecznie odpowiedzialnego projektowania w kontekście budowania pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych, jako służby promującej zjawiska proekologiczne.
Zespół specjalnie dla potrzeb konkursu wykonał prototyp obuwia, dostosowany do współczesnych wymogów pracy w terenach leśnych (tworzywa specjalne).
Jury konkursu pragnie pogratulować wszystkim jego uczestnikom, nadesłane prace reprezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom i zadanie jury było niesłychani trudne. Mamy nadzieję, że konkurs stworzył wszystkim uczestnikom szansę zaprezentowania swych kompetencji i dorobku w przyszłości zaowocuje nawiązaniem trwałej współpracy przy kolejnych projektach.
Kontakt w sprawie konkursu:
Elżbieta Rozbicka
Zakład Studialno-Projektowy IWP
tel. (22) 860-01-80
elzbieta_rozbicka@iwp.com.pl

header_logo_iwp.giflogo-ORWLP2_.jpglogo-ORWLP_.jpg

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78