Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Początek rekrutacji na studia podyplomowe design management

Już po raz trzeci Instytut Wzornictwa Przemysłowego wraz z Szkołą Główną Handlową w Warszawie (Kolegium Gospodarki Światowej) organizują podyplomowe studia „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu” (design management).
Studia te, to pierwsza w Polsce oferta kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania nowym produktem wzorniczym.
Podczas zajęć przekazywane jest kompendium wiedzy z zakresu zarządzania procesami innowacji w produktach. Problematyka ta ma duże znaczenie w związku z koniecznością zwiększania innowacyjności, a w efekcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Program studiów został więc opracowany tak, by dać jak najpełniejszą wiedzę potrzebną przyszłym menadżerom produktu. Obejmuje ekonomię finansów, marketing, teorię wzornictwa, ergonomię, zarządzanie i prawo.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w trybie warsztatów. Słuchacze uczestniczą w symulacji rzeczywistych etapów procesu rozwoju nowego produktu, a także mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszą aparaturą badawczą IWP (w tym z systemem analizy ruchu „motion-cap” firmy VICON, znanym miłośnikom gier i animacji komputerowych), jej możliwościami, ofertą usług i współpracy z przemysłem. Studenci prowadzą również samodzielnie badania biomechaniczne wykorzystywane w ergonomicznej ocenie przedmiotów użytkowych.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia).
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, pok. 200, II p).
Więcej informacji na temat rekrutacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie: www.iwp.com.pl/studia_podyplomowe_zasady

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78