Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Prawie 100 przedsiębiorców na szkoleniach IWP w zakresie zarządzania nowym produktem

Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców, a uczestniczyli w nim głównie przedstawiciele firm, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z programu POIG działanie 4.2. Z tego powodu w programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia, jak: zasady wyboru strategii zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie, kluczowe wskaźniki efektywności wzornictwa, kluczowe czynniki sukcesu w procesie ubiegania się o dotacje UE w zakresie projektów innowacyjnych.
Udział w szkoleniu został przyjęty przez Komitet Monitorujący POIG jako kryterium merytoryczne fakultatywne, przy ocenie wniosku składanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.
Obie edycje szkolenia zgromadziły łącznie 96 uczestników, reprezentujących firmy z niemal wszystkich województw w Polsce. W ankietach wysoko ocenili oni szkolenie zarówno pod względem merytoryki, jak i organizacji. Z uznaniem dużej części uczestników spotkały się: merytoryczne przygotowanie wykładowców, ich kompetencja, jak również zakres tematyki szkolenia i jego organizacja. Jako walory szkolenia uczestnicy podkreślali możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami, celne sprofilowanie i efektywne przekazanie informacji merytorycznych pod kątem potrzeb przedsiębiorców pracujących w oparciu o proces rozwoju nowego produktu oraz zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z EU.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78