Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Kolejne szkolenie „Zarządzanie rozwojem nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego”

Na prośbę zainteresowanych firm, które z braku miejsc nie dostały się na szkolenie „Zarządzanie rozwojem nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego” w dniu 18 stycznia br., Instytut Wzornictwa Przemysłowego zorganizuje jego kolejną edycję.
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z programu PO IG priorytet 4.2. Z tego powodu w programie szkolenia znajdą się takie zagadnienia, jak: zasady wyboru strategii zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie, kluczowe wskaźniki efektywności wzornictwa, kluczowe czynniki sukcesu w procesie ubiegania się o dotacje UE w zakresie projektów innowacyjnych.
Udział w tym szkoleniu został przyjęty przez Komitet Monitorujący POIG jako kryterium merytoryczne fakultatywne, przy ocenie wniosku składanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.
Zapisy i szczegółowe informacje.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78