Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

W IWP o zarządzaniu produktem i wzornictwie przemysłowym

54 osoby uczestniczyły w szkoleniu „Zarządzania rozwojem nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego”. Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców, a uczestniczyli w nim głównie przedstawiciele firm, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z programu PO IG priorytet 4.2. Z tego powodu w programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia, jak: zasady wyboru strategii zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie, kluczowe wskaźniki efektywności wzornictwa, kluczowe czynniki sukcesu w procesie ubiegania się o dotacje UE w zakresie projektów innowacyjnych.
Udział w tym szkoleniu został przyjęty przez Komitet Monitorujący POIG jako kryterium merytoryczne fakultatywne, przy ocenie wniosku składanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.
Uczestnicy w ankietach wysoko ocenili szkolenie (w ankietach oceniających), zarówno pod względem merytoryki, jak i organizacji. Jako walory szkolenia uczestnicy podkreślali możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami, celne sprofilowanie informacji merytorycznych pod kątem potrzeb przedsiębiorców pracujących w oparciu o proces rozwoju nowego produktu oraz zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z EU.
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem oraz zgłaszanym przez Klientów IWP zapotrzebowaniem na dodatkowe terminy szkolenia, zaplanowano zorganizowanie drugiej edycji ww. szkolenia. Odbędzie się ona w dniu 12 lutego br. w siedzibie IWP. Szczegóły na stronie internetowej IWP.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78