Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

IWP jako Centrum Badawczo-Rozwojowe

16 października br. minister gospodarki nadał Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Tym samym Instytut znalazł się w gronie firm reprezentujących wysokie standardy i umiejętności naukowe i biznesowe.
O status Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą ubiegać się firmy, które spełniają kryteria umiejętności prowadzenia działalności badawczej na potrzeby rynku i których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o nadanie statusu CBR, wyniosły co najmniej równowartość w złotych 800 tys. euro), minimum 20 proc. przychodów z ich działalności pochodzi z badań naukowych oraz są wiarygodne finansowo (np. niezalegają z podatkami).
Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego uprawnia m.in. do niepłacenia podatku od nieruchomości wykorzystywanych do działalności badawczo-rozwojowej oraz do odpisów na fundusz innowacyjności.
W Polsce działa 19 firm o statusie centrów badawczo-rozwojowych.

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78