Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

User-driven innovation - nowe spojrzenie na innowacje


Warszawa, 20.10.2009
Najnowocześniejszą znaną obecnie metodą wdrażania innowacji nastawioną na kreowanie pomysłów i rozwiązań w oparciu o wiedzę i potrzeby konsumentów jest podejście zwane user-driven innovation (UDI). Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, wiodącego doradcy w obszarze stosowania wzornictwa, wezmą udział w seminarium na ten temat organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki.

User-driven innovation - nowe podejście do kreowania innowacji. Prezentacja wyników badań i rekomendacji" to tytuł seminarium, które odbędzie się 20 listopada w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Zaprezentowane zostaną dwa raporty: jeden opracowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, drugi – przez instytucję badawczą CASE-Doradcy, . Oba opracowania zawierają szczegółową analizę obszaru UDI, a także definiują instrumenty wsparcia na rzecz jego popularyzacji.

Przewagą UDI nad innymi metodami jest to, że zapewnia ona lepsze poznanie i zrozumienie wymagań, oczekiwań i potrzeb konsumentów. Inne metody wykorzystują przede wszystkim wiedzę użytkowników do potwierdzenia bądź sprawdzenia już przygotowanych rozwiązań.
Przedsiębiorstwo, które nie potrafi tworzyć innowacji ginie, te słowa P.F. Druckera, uważanego za "ojca" współczesnych metod zarządzania, przytacza opracowanie CASE’a. Innowacyjność nabiera strategicznego znaczenia w kontekście generowania wzrostu gospodarczego (a w konsekwencji dobrobytu społeczeństw). Z drugiej strony zmienia się podejście oraz sposób tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach, konkluduje raport. Wobec rosnącej konkurencji zdolność do kreowania innowacji staje się jednym z kluczowych czynników warunkującym zdolności i potencjał rozwojowy przedsiębiorstw.

Autorzy podkreślają, że konsumenci coraz rzadziej zadowalają się proponowaną ofertą handlową, a ich znaczenie jako ogniwa w zakresie kształtowania oferty handlowej przedsiębiorstw zyskuje na znaczeniu. Konsumenci coraz częściej sami, czasami bezwiednie, uczestniczą w procesie kreowania i rozwoju produktów (wyrobów lub usług), które chcieliby później nabyć, czytamy w opracowaniu.
Można powiedzieć, że właściwa identyfikacja potrzeb konsumenta jest kluczowa w procesie poszukiwania nowych rozwiązań. W Polsce nie jest to jednak jeszcze oczywiste. Z badań IWP ujętych w raporcie pt. Analiza świadomości potrzeb konsumenckich w przedsiębiorstwach przy opracowywaniu i wdrażaniu nowego produktu przygotowanym dla Ministerstwa Gospodarki w 2007 roku wynika, że:

• Konsument i jego potrzeby nie znajdują się w centrum uwagi w procesie rozwoju produktu w wielu krajowych przedsiębiorstwach.
• Prowadzenie badań konsumenckich w procesie rozwoju nowego produktu wzorniczego nie jest praktyką powszechną.
• Przedsiębiorstwa mają trudności z określeniem grupy docelowej oraz z poznaniem jej potrzeb, co wpływa destruktywnie na prawidłowy przebieg procesu rozwoju produktu wzorniczego.
• Większa jest świadomość potrzeb konsumenta wśród przedsiębiorstw z większym kapitałem lub w branżach o silnie konkurencyjnym otoczeniu.
• Brak wiedzy na temat konsumenta i jego potrzeb prowadzi do podwyższenia ryzyka związanego z wprowadzaniem nowego produktu na rynek lub skutkuje wybieraniem rozwiązań mniej innowacyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkluzji raportu IWP, a także poznać rekomendacje autorów, kliknij tutaj.


 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78