Strona główna » O instytucie » Aktualności IWP

AKTUALNOŚCI

Rusza program wsparcia polskiego wzornictwa ZAPROJEKTUJ SWÓJ ZYSK

ZSZ_copy.jpgProjekt dofinansowany jest ze środków publicznych w ramach: Programu operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działania: 5.2.

Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Typ projektu: Projekt indywidualny IWP.

Oczekujemy, że projekt ułatwi polskim przedsiębiorcom podniesienie konkurencyjności ich produktów na rynku poprzez profesjonalne zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Projektantom z kolei, dzięki nabytym kompetencjom i umiejętnościom współpracy z podmiotami rynkowymi, umożliwi aktywny udział w tworzeniu innowacyjnych produktów rynkowych.

Trwałym efektem, widocznym po zakończeniu projektu ZSZ, będą opracowane i rozpowszechnione standardy wdrażania nowego produktu w przedsiębiorstwach i firmach projektowych. Standardy te zmienią sposób zarządzania polskich przedsiębiorstw i umożliwią wytworzenie innowacyjnych produktów, konkurencyjnych na globalnym rynku.

Dowiedz się więcej... Zaplanuj czas już teraz!

 

MASZ PYTANIE?

Informacji udzieli Ci:

Sekretariat
iwp@iwp.com.pl
tel. (22) 860 00 66,
fax. (22) 831 64 78