Strona główna » Projekty » Dobry Wzór » Dobry Wzór 2016

DOBRY WZÓR 2016

logo1__3_.jpg

 

Dwudziesta trzecia edycja konkursu Dobry Wzór z rekordową ilością zgłoszonych produktów i usług.

 

Do konkursu Dobry Wzór 2016 zgłoszono 222 produktów i usług!

„To najwięcej zgłoszeń w historii konkursu, ta edycja to nasz sukces: zgłosiło się wielokrotnie więcej firm niż w latach ubiegłych, to dowód na to, że marka Dobrego Wzoru się umacnia i coraz więcej firm docenia nasze oceny i wskazania. Poza tym firmy widzą zysk promocyjny jakim jest udział w naszej profesjonalnie przygotowanej wystawie i obecność w katalogu” – mówi Katarzyna Rzehak, dyrektor kreatywna IWP i przewodnicząca jury konkursu.

Produkty i usługi zgłaszane były w dziewięciu kategoriach.

Rozkład w sferach był następujący:

  • Dom - 87
  • Praca - 21
  • Sfera publiczna - 25
  • Usługi - 14
  • Nowe Technologie - 22
  • Grafika użytkowa i opakowania - 30
  • Nowe materiały produkcyjne - 7
  • Transport i komunikacja - 12
  • Moda i akcesoria - 4

Jak zawsze najliczniejszą sferą jest DOM – 87 produktów.

„Sfera domu jest w Dobrym Wzorze tradycyjnie bardzo bogata , bo IWP stara się rozumieć design jako sposób na ułatwianie ludziom życia, przede wszystkim życia codziennego. Myślimy też o widzach naszej wystawy, którzy często przychodzą, żeby zobaczyć najlepsze na polskim rynku stoły, krzesła, lampy i wanny, ambitne zabawki dla dzieci. Nowością w tym roku jest sfera Mody i akcesoriów, tu z kolei mamy niewiele produktów, ale też to dla nas nowy obszar, w którym widzimy duży potencjał.”


Rekomendowane do konkursu produkty i usługi poddane zostaną dwuetapowej ocenie. Pierwszą, przez Komisję Ekspertów która wyłoni finalistów. Poznamy ich w sierpniu. Drugą w październiku przez multidyscyplinarne jury, które wybierze laureatów.
Wystawa pokonkursowa Dobry Wzór 2016 potrwa od 21 października do 1 grudnia 2016r.


Nagrody główne DOBRY WZÓR 2016 przyznane zostaną w dziewięciu kategoriach:
● Dom
● Praca
● Sfera Publiczna
● Usługi (w konkursie od 2010 roku)
● Nowe technologie (w konkursie od 2013 roku)
● Grafika użytkowa i opakowania (w konkursie od 2013 roku)
● Nowe materiały produkcyjne (w konkursie od 2013 roku)
● Transport i komunikacja NOWA SFERA
● Moda i akcesoria NOWA SEFRA


Nagrody specjalne:

WZÓR ROKU – nagroda Ministra Rozwoju (przyznawana od 1993 roku jako nagroda Ministra Gospodarki) dla najlepszego polskiego produktu, zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowana przez polskiego przedsiębiorcę.

PRODUKT ROKU – nagroda specjalna Agencji Rozwoju Przemysłu (przyznawana od 2015 roku) dla najbardziej innowacyjnego polskiego produktu.

DESIGNER ROKU – nagroda specjalna prezesa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dla najlepszego polskiego projektanta.


Gala wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej Dobry Wzór 2016 odbędą się 20 października.

Dobry Wzór organizowany jest od 1993 roku. Konkurują w nim ze sobą produkty wskazane przez jedyny w kraju, niezależny monitoring wzorniczy rynku. W wyniku monitoringu do konkursu zapraszani są producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia projektowe, których produkty i usługi zostały rekomendowane przez ekspertów Instytutu jako spełniające wymogi dobrego wzornictwa.

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów.

Produkty i usługi biorące udział w konkursie, poddawane są dwuetapowej ocenie wzorniczej, w pierwszym etapie przez Komisję Ekspertów, która wyłoni finalistów konkursu oraz w drugim przez Jury konkursu, które wybierze laureatów.

 

 

Wyłonienie finalistów: 1 sierpnia 2016
Obrady jury: 17 października 2016
Uroczysta gala i wręczenie nagród: 20 października 2016
Wystawa Dobry Wzór: 21 października do 1 grudnia 2016

Zobacz laureatów konkursu Dobry Wzór 2015

KONTAKT

Informacji udzieli Ci:
Joanna Wątrucka
Tel.: (22) 860-03-68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl  

Kontakt dla mediów:
Barbara Grabowska-Włodarczyk
Tel.: (22) 860-03-67
e-mail: barbara_grabowska@iwp.com.pl